• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg
  • 7.jpg
  • 8.jpg
Jestes tutaj: Start Zamówienia do 30000 Euro Zamówienia do 30000 Euro
Zamówienia do 30000 Euro
Nazwa Opis Cena  
ZDP/DU/544m/9/2019

Wykonanie przeglądów obiektów inżynierskich w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu gliwickiego.

  error
ZDP/DU/5442d/29/2019

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 2927S z drogą powiatową Nr 2916S wraz z uspokojeniem ruchu na ul. Olchowej w Żernicy.

  error
ZDP/DZ/0718-654/24/2019

Pełnienie nadzoru archeologicznego nad robotami ziemnymi w ramach  zadania  pn.  Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 2927S z drogą powiatową Nr 2916S wraz z uspokojeniem ruchu na ul. Olchowej w Żernicy.

  error
ZDP/DU/5442ch/5/2019

Opracowanie programu funkcjonalno- użytkowego dla  zadania pn.: „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2925S ul. Leboszowska w Pilchowicach”.

  error
ZDP/DU/5442ch/3/2019

Opracowanie programu funkcjonalno- użytkowego dla  zadania pn.: „ Budowa chodnika przy ul. Szkolnej w miejscowości Radonia wraz  wyznaczeniem przejścia dla pieszych”.

  error
ZDP/DU/5442w/31/2019

Utrzymanie i konserwacja zieleni zorganizowanej na dwóch rondach w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 921 w Knurowie

  error
test

test

  error

joomla templates & addons

Copyright © ZDP GLIWICE 2019

Template by Joomla Themes & Statuetki na zamówienie.