• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg
  • 7.jpg
  • 8.jpg
Jestes tutaj: Start Zamówienia publiczne Zamówienia ustawowe - Platforma e-Zamówienia Zamówienia ustawowe - Platforma e-Zamówienia
Zamówienia ustawowe - Platforma e-Zamówienia
Nazwa Opis Cena  
DP 7/2023 - strona postępowania

Oznaczenie sprawy:  ZDP/DI/3421/7/2023

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.  Modernizacja drogi powiatowej Nr 2945S na odcinku Rzeczyce - Ligota Łabędzka

Termin składania ofert: 3 marca 2023 r.   godz. 9:00

  error
DP 8/2023 - strona postępowania

Oznaczenie sprawy:  ZDP/DI/3421/8/2023

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa oznakowanego przejścia dla pieszych w ciągu ul. Kościuszki w Bojszowie w rejonie ul. Kościelnej” – zmiana założeń projektowych 

Termin składania ofert:  2 marca 2023 r.  godz. 9:00

  error
DP 6/2023 - strona postępowania

Oznaczenie sprawy:  ZDP/DI/3421/6/2023

Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 2958S ul. Główna w Świbiu

Termin składania ofert: 23 luty 2023 r.

  error
DP 5/2023 - strona postępowania

Oznaczenie sprawy:  ZDP/DI/3421/5/2023

Remonty nawierzchni dróg powiatowych.

Termin składania ofert:  1 marca 2023 r.  godz. 9:00

  error
DW 1/2023 - strona postępowania

Oznaczenie sprawy:  ZDP/DI/3422/1/2023

Trzykrotne koszenie traw, chwastów i samosiewek przy drogach wojewódzkich Nr 408, 901, 907 i 921

Termin składania ofert: 14 luty 2023   godz. 9:00

  error
DP 2/2023 - strona postępowania:

Oznaczenie sprawy:  ZDP/DI/3421/2/2023

Trzykrotne koszenie traw, chwastów i samosiewek przy drogach powiatowych powiatu gliwickiego.

Termin składania ofert: 14 luty 2023 r.  godz. 9:00

  error
DP 4/2023 - strona postępowania

Oznaczenie sprawy:  ZDP/DI/3421/4/2023

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa oznakowanego przejścia dla pieszych w ciągu ul. Kościuszki w Bojszowie w rejonie ul. Kościelnej”

Termin składania ofert: 7 luty 2023 r.  godz. 9:00

  error
DP 3/2023 - strona postępowania

Oznaczenie sprawy:  ZDP/DI/3421/3/2023

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2925S ul. Smolnicka w Leboszowicach”

Termin składania ofert: 8 luty 2023 r.  godz. 9:00

  error
DP 1/2023 - strona postępowania:

Oznaczenie sprawy:  ZDP/DI/3421/1/2023

Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2910S na odcinku Przyszowice- Chudów  – odcinek  II.

NOWY TERMIN SKŁADANIA OFERT: 1 luty 2023 r. godz. 9:00

Termin składania ofert: 30 stycznia 2023 r. godz. 9:00

  error

joomla templates & addons

Copyright © ZDP GLIWICE 2023

Template by Joomla Themes & Statuetki na zamówienie.