• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg
  • 7.jpg
  • 8.jpg
Jestes tutaj: Start Przetargi Aktualne
Aktualne
Nazwa Opis Cena  
ZDP/DI/3421/18/2020

ZDP/DI/3421/18/2020

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2985S wraz z przebudową sieci wodociągowej i sieci
kanalizacji sanitarnej w ul. Powstańców Śląskich w Pyskowicach

  error
ZDP/DI/3421/23/2020

ZDP/DI/3421/23/2020

Wyznaczenie przejścia dla pieszych poprzez wykonanie przekładki chodnika oraz
budowa oświetlenia dedykowanego przy drodze powiatowej Nr 2982S ul. Wilsona w
Knurowie wraz z montażem urządzeń podnoszących poziom bezpieczeństwa ruchu w
postaci progów zwalniających – z podziałem na części

  error
Aktualizacja 6 Planu postępowań o udzielenie zam. publicznych w 2020 r.

Aktualizacja 6 Planu postępowań o udzielenie zam. publicznych w 2020 r.

  error
ZDP/DI/3421/20/ 2020

 

ZDP/DI/3421/20/ 2020

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2982S ul. Szpitalna w Knurowie wraz z przebudową kanalizacji deszczowej w ul. Szpitalnej

  error
ZDP/DI/3421/21/2020

ZDP/DI/3421/21/2020

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: Przebudowa drogi powiatowej Nr 2985S ul. Powstańców Śląskich w Pyskowicach

  error
ZDP/DI/3422/4/2020

ZDP/DI/3422/4/2020

Ścinka zawyżonych poboczy oraz odmulenie rowów przydrożnych w ciągu dróg wojewódzkich Nr 408, 901 i 907

  error
ZDP/DI/3421/17/2020

ZDP/DI/3421/17/2020

Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2982S ul. Szpitalna w Knurowie wraz z przebudową kanalizacji deszczowej w ul. Szpitalnej

  error
ZDP/DI/3421/19/2020

ZDP/DI/3421/19/2020

Wyznaczenie przejścia dla pieszych na drodze powiatowej Nr 2982S ul. Wilsona w Knurowie wraz z montażem urządzeń podnoszących poziom bezpieczeństwa ruchu

  error
Aktualizacja 5 Planu postępowań o udzielenie zam. publicznych w 2020 r.

Aktualizacja 5 Planu postępowań o udzielenie zam. publicznych w 2020 r.

  error
ZDP/DI/3421/14/2020

ZDP/DI/3421/14/2020

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem  pn.: „Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2913S – ulica Wiejska w Paczynie- etap VI”

  error
ZDP/DI/3421/13/2020

ZDP/DI/3421/13/2020

Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2913S - ulica Wiejska w Paczynie - etap VI

  error
ZDP/DI/3422/2/2020

ZDP/DI/3422/2/2020

Sukcesywna dostawa oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego przeznaczonych do ustawienia na drogach wojewódzkich

  error
Aktualizacja 4 Planu postępowań o udzielenie zam. publicznych w 2020 r.

Aktualizacja 4 Planu postępowań o udzielenie zam. publicznych w 2020 r.

  error
ZDP/DI/3422/3/2020

ZDP/DI/3422/3/2020

Remont nawierzchni dróg wojewódzkich Nr 408, 901, 907 i 921

  error
ZDP/DI/3421/16/2020

ZDP/DI/3421/16/2020

Remont  drogi powiatowej Nr 2918S na odcinku Proboszczowice – Kotulin

  error
ZDP/DI/3421/15/2020

ZDP/DI/3421/15/2020

Remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 2927S ul. Olchowa w Żernicy

  error
Aktualizacja 3 Planu postępowań o udzielenie zam. publicznych w 2020 r.

Aktualizacja 3 Planu postępowań o udzielenie zam. publicznych w 2020 r.

  error
ZDP/DI/3421/10/2020

ZDP/DI/3421/10/2020

Budowa chodnika przy ul. Szkolnej w Radonii wraz z wyznaczeniem przejścia dla pieszych

  error
ZDP/DI/3421/11/2020

ZDP/DI/3421/11/2020

Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: „Budowa chodnika przy ul.  Szkolnej w Radonii wraz z wyznaczeniem przejścia dla pieszych”

  error
ZDP/DI/3421/12/2020

ZDP/DI/3421/12/2020

Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 2985S – ul. Powstańców Śląskich w Pyskowicach – dokumentacja projektowa

  error
Aktualizacja 2 Planu postępowań o udzielenie zam. publicznych w 2020 r.

Aktualizacja 2 Planu postępowań o udzielenie zam. publicznych w 2020 r.

  error
ZDP/DI/3421/9/2020

ZDP/DI/3421/9/2020

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: Przebudowa drogi powiatowej Nr 2944S Taciszów – Rzeczyce wraz z budową chodnika przy ul. Wiejskiej w Rzeczycach, gmina Rudziniec, powiat gliwicki

  error
ZDP/DI/3421/8/2020

ZDP/DI/3421/8/2020

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2944S Taciszów - Rzeczyce wraz z budową chodnika przy ul. Wiejskiej w Rzeczycach, gmina Rudziniec, powiat gliwicki

  error
ZDP/DI/3421/7/2020

ZDP/DI/3421/7/2020

Przebudowa drogi powiatowej nr 2925S w Pilchowicach - budowa kanalizacji deszczowej dla zaprojektowanego ciągu pieszego wzdłuż drogi powiatowej nr 2925S w miejscowości Pilchowice i Leboszowice, etap IV

  error
Aktualizacja 1 Planu postępowań o udzielenie zam. publicznych w 2020 r.

Aktualizacja 1 Planu postępowań o udzielenie zam. publicznych w 2020 r.

  error
ZDP/DI/3421/5/2020

ZDP/DI/3421/5/2020

Sukcesywna dostawa oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego przeznaczonych do ustawienia na drogach powiatowych

  error
ZDP/DI/3421/6/2020

ZDP/DI/3421/6/2020

Remont chodników przy drogach powiatowych

  error
ZDP/DI/3421/4/2020

ZDP/DI/3421/4/2020

Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i remontu drogi powiatowej Nr 2901S i 2902S na terenie Gminy Wielowieś

  error
ZDP/DI/3422/1/2020

ZDP/DI/3422/1/2020

Trzykrotne koszenie traw, chwastów i samosiewek przy drogach wojewódzkich Nr 408, 901, 907 i 921

  error
ZDP/DI/3421/2/2020

ZDP/DI/3421/2/2020

Remonty nawierzchni dróg powiatowych

  error

joomla templates & addons

Copyright © ZDP GLIWICE 2020

Template by Joomla Themes & Statuetki na zamówienie.