• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg
  • 7.jpg
  • 8.jpg
Jestes tutaj: Start Przetargi Aktualne
Aktualne
Nazwa Opis Cena  
ZDP/DI/3422/6/2020

ZDP/DI/3422/6/2020

Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich w sezonie zimowym 2020/2021 wraz z zimowym utrzymaniem chodników i ścieżek pieszo- rowerowych

  error
ZDP/DI/3421/34/2020

ZDP/DI/3421/34/2020

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.  Wykonanie przejścia dla pieszych  wraz z budową fragmentu chodnika przy drodze powiatowej Nr 2908S ul. Korfantego w Gierałtowicach

  error
ZDP/DI/3421/31/2020

ZDP/DI/3421/31/2020

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2020/2021 wraz z zimowych utrzymaniem chodników

  error
ZDP/DI/3421/33/2020

ZDP/DI/3421/33/2020

Remont nawierzchni  drogi powiatowej Nr 2925S Leboszowice- Smolnica

  error
ZDP/DI/3421/32/2020

ZDP/DI/3421/32/2020

Remont  drogi powiatowej Nr 2971S Ciochowice- Bycina – etap II

  error
ZDP/DI/3421/28/2020

ZDP/DI/3421/28/2020

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.  Wykonanie przejścia dla pieszych  wraz z budową fragmentu chodnika przy drodze powiatowej Nr 2908S ul. Korfantego w Gierałtowicach

  error
Aktualizacja 7 Planu postępowań o udzielenie zam. publicznych w 2020 r.

Aktualizacja 7 Planu postępowań o udzielenie zam. publicznych w 2020 r.

  error
ZDP/DI/3421/30/2020

ZDP/DI/3422/30/2020

Opracowanie dokumentacji dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2916S na odcinku Smolnica – Sośnicowice

  error
ZDP/DI/3421/29/2020

ZDP/DI/3421/29/2020

Opracowanie dokumentacji na przebudowę cieku wraz z remontem nawierzchni drogi powiatowej Nr 2970S ul. Wiejska w Pisarzowicach

  error
ZDP/DI/3421/27/2020

ZDP/DI/3421/27/2020

Opracowanie dokumentacji na przebudowę cieku wraz z remontem nawierzchni
drogi powiatowej Nr 2970S ul. Wiejska w Pisarzowicach

  error
ZDP/DI/3421/26/2020

ZDP/DI/3421/26/2020

Opracowanie dokumentacji dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej
nr 2916S na odcinku Smolnica – Sośnicowice

  error
ZDP/DI/3422/5/2020

ZDP/DI/3422/5/2020

Ścinka zawyżonych poboczy oraz odmulenie rowów przydrożnych w ciągu dróg wojewódzkich Nr 408, 901 i 907

  error
ZDP/DI/3421/25/2020

ZDP/DI/3421/25/2020

Przebudowa drogi powiatowej nr 2939S w Poniszowicach – projekt

  error
ZDP/DI/3421/22/2020

ZDP/DI/3421/22/2020

Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej Nr 2908S ul. Korfantego w Gierałtowicach – etap I

  error
ZDP/DI/3421/24/2020

ZDP/DI/3421/24/2020

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2982S ul. Szpitalna w Knurowie wraz z przebudową kanalizacji deszczowej w ul. Szpitalnej

  error
ZDP/DI/3421/18/2020

ZDP/DI/3421/18/2020

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2985S wraz z przebudową sieci wodociągowej i sieci
kanalizacji sanitarnej w ul. Powstańców Śląskich w Pyskowicach

  error
ZDP/DI/3421/23/2020

ZDP/DI/3421/23/2020

Wyznaczenie przejścia dla pieszych poprzez wykonanie przekładki chodnika oraz
budowa oświetlenia dedykowanego przy drodze powiatowej Nr 2982S ul. Wilsona w
Knurowie wraz z montażem urządzeń podnoszących poziom bezpieczeństwa ruchu w
postaci progów zwalniających – z podziałem na części

  error
Aktualizacja 6 Planu postępowań o udzielenie zam. publicznych w 2020 r.

Aktualizacja 6 Planu postępowań o udzielenie zam. publicznych w 2020 r.

  error
ZDP/DI/3421/20/ 2020

 

ZDP/DI/3421/20/ 2020

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2982S ul. Szpitalna w Knurowie wraz z przebudową kanalizacji deszczowej w ul. Szpitalnej

  error
ZDP/DI/3421/21/2020

ZDP/DI/3421/21/2020

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: Przebudowa drogi powiatowej Nr 2985S ul. Powstańców Śląskich w Pyskowicach

  error
ZDP/DI/3422/4/2020

ZDP/DI/3422/4/2020

Ścinka zawyżonych poboczy oraz odmulenie rowów przydrożnych w ciągu dróg wojewódzkich Nr 408, 901 i 907

  error
ZDP/DI/3421/17/2020

ZDP/DI/3421/17/2020

Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2982S ul. Szpitalna w Knurowie wraz z przebudową kanalizacji deszczowej w ul. Szpitalnej

  error
ZDP/DI/3421/19/2020

ZDP/DI/3421/19/2020

Wyznaczenie przejścia dla pieszych na drodze powiatowej Nr 2982S ul. Wilsona w Knurowie wraz z montażem urządzeń podnoszących poziom bezpieczeństwa ruchu

  error
Aktualizacja 5 Planu postępowań o udzielenie zam. publicznych w 2020 r.

Aktualizacja 5 Planu postępowań o udzielenie zam. publicznych w 2020 r.

  error
ZDP/DI/3421/14/2020

ZDP/DI/3421/14/2020

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem  pn.: „Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2913S – ulica Wiejska w Paczynie- etap VI”

  error
ZDP/DI/3421/13/2020

ZDP/DI/3421/13/2020

Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2913S - ulica Wiejska w Paczynie - etap VI

  error
ZDP/DI/3422/2/2020

ZDP/DI/3422/2/2020

Sukcesywna dostawa oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego przeznaczonych do ustawienia na drogach wojewódzkich

  error
Aktualizacja 4 Planu postępowań o udzielenie zam. publicznych w 2020 r.

Aktualizacja 4 Planu postępowań o udzielenie zam. publicznych w 2020 r.

  error
ZDP/DI/3422/3/2020

ZDP/DI/3422/3/2020

Remont nawierzchni dróg wojewódzkich Nr 408, 901, 907 i 921

  error
ZDP/DI/3421/16/2020

ZDP/DI/3421/16/2020

Remont  drogi powiatowej Nr 2918S na odcinku Proboszczowice – Kotulin

  error

joomla templates & addons

Copyright © ZDP GLIWICE 2021

Template by Joomla Themes & Statuetki na zamówienie.