• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg
  • 7.jpg
  • 8.jpg
Jestes tutaj: Start Przetargi Aktualne
Aktualne
Nazwa Opis Cena  
ZDP/DI/5547-647/8/2022 Wykonanie cięć pielęgnacyjnych drzew w ciągu dróg powiatowych   error
Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień rok 2022 (14) Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień rok 2022 (14)   error
ZDP/DI/5442w/16/2022 „Wykonanie cięć pielęgnacyjnych drzew w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 907”   error
Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień rok 2022 (13) Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień rok 2022 (13)   error
Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień rok 2022 (12) Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień rok 2022 (12)   error
ZDP/DI/542-650/3/2022 „Opracowanie projektów zmiany stałej organizacji ruchu na drogach powiatowych”   error
Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień rok 2022 (11) Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień rok 2022 (11)   error
Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień rok 2022 (10) Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień rok 2022 (10)   error
ZDP/DI/5442w/13/2022 „Oczyszczenie nawierzchni dróg wojewódzkich Nr 408, 901, 907 oraz 921”   error
ZDP/DI/5442d/5/2022 „Remont miejsc postojowych zlokalizowanych w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 2913 S ul. Pniowska w Paczynie”   error
Wycinka drzew w ciagu dróg powiatowych Wycinka drzew w ciągu dróg powiatowych   error
Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień rok 2022 (9) Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień rok 2022 (9)   error
ZDP/DI/5442w/9/2022 Pisemny przetarg publiczny na sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew rosnących przy drodze wojewódzkich Nr 901 w Pyskowicach   error
Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 (8) Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 (8)   error
ZDP/DI/5442ch/2/2022 Pełnieniu nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: „Budowa chodnika wraz z remontem nawierzchni drogi powiatowej Nr 2926S ul. Górnicza w Żernicy” w zakresie części inwestycyjnej obejmującej budowę chodnika.   error
Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 (7) Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 (7)   error
Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 (6)

Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 (6)

  error
ZDP/DI/5442w/7/2022 „Zakup i dostawa farby drogowej akrylowej przeznaczonej do wykonania oznakowania poziomego na drogach wojewódzkich Nr 901, 907”.   error
ZDP/DI/5442w/6/20225 „Zakup i dostawa urządzeń BRD z przeznaczeniem do ustawienia na drogach wojewódzkich nr 408 i 907”.   error
ZDP/DI/542-650/9/2022(I) Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej Nr 2980 S ul. Lignozy w Knurowie w rejonie połączenia z ul. Sztygarską”   error
ZDP/DI/5442ch/1/2022 Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania pn.: „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2925S ul. Smolnicka w Leboszowicach – projektuj i buduj ”.   error
ZDP/DI/542-650/8/22 Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2916 S ulic Gliwickiej i Szafranka z drogami gminnymi nr 629204S ulica Leopolda Miki oraz nr 62920S ulica Powstańców Śląskich w Żernicy- koncepcja”.   error
ZDP/DI/542-650/9/2022 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej Nr 2980 S ul. Lignozy w Knurowie w rejonie połączenia z ul. Sztygarską”   error
Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 (5)

Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 (5)

  error
ZDP/DI/5547-647/3/2022(III) Trzeci pisemny przetarg publiczny na sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew przy drogach powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Gliwicach   error
Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 (4). Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 (4).   error
ZDP/DI/5442w/4/2022 Utrzymanie i konserwacja zieleni zorganizowanej na dwóch rondach w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 921 w Knurowie”   error
Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 (3). Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 (3).   error
ZDP/DI/5547-647/3/2022(II) Drugi pisemny przetarg publiczny na sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew przy drogach powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Gliwicach   error
Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 (2). Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień za rok 2022(2).   error

joomla templates & addons

Copyright © ZDP GLIWICE 2022

Template by Joomla Themes & Statuetki na zamówienie.