• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg
  • 7.jpg
  • 8.jpg
Jestes tutaj: Start Przetargi Aktualne
Aktualne
Nazwa Opis Cena  
ZDP/ZD/3422/3/2018

ZDP/ZD/3422/3/2018

Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich   w sezonie zimowym 2018/2019 wraz z zimowym utrzymaniem chodników i ścieżek pieszo- rowerowych

  error
ZDP/ZD/3421/25/2018

ZDP/ZD/3421/25/2018

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych  w sezonie zimowym 2018/2019 wraz z zimowym utrzymaniem chodników

  error
ZDP/ZD/3421/31/2018

ZDP/ZD/3421/31/2018

Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. „ Przebudowa drogi powiatowej nr 2918S na odcinku od Bojszowa do drogi krajowej nr 40” – etap I

  error
ZDP/ZD/3421/30/2018

ZDP/ZD/3421/30/2018

Remont drogi powiatowej nr 2934S Sierakowice- Tworóg Mały

  error
Aktualizacja 4 Planu postępowań o udzielenie zam. publicznych w 2018 r.

Aktualizacja 4 Planu postępowań o udzielenie zam. publicznych w 2018 r.

  error
ZDP/ZD/3421/28/2018

ZDP/ZD/3421/28/2018

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. Budowa chodnika wzdłuż ul. Korfantego w Gierałtowicach

  error
ZDP/ZD/3421/29/2018

ZDP/ZD/3421/29/2018

Remont tras rowerowych powstałych w ramach projektu pn. „ Zaplecze aktywnej turystyki rowerowej dla mieszkańców zachodniej części Subregionu Centralnego"

  error
ZDP/ZD/3421/27/2018

ZDP/ZD/3421/27/2018

Budowa chodnika wzdłuż ul. Korfantego w Gierałtowicach

  error
ZDP/ZD/3421/22/2018

ZDP/ZD/3421/22/2018

Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 2918S na odcinku od Bojszowa do drogi krajowej nr 40”

  error
ZDP/ZD/3421/26/2018

ZDP/ZD/3421/26/2018

Remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 2981S ul. 1 Maja w Knurowie

  error
ZDP/ZD/3421/24/2018

ZDP/ZD/3421/24/2018

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. „ Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2931S ul. Wiejska w Kuźni Nieborowskiej”

  error
ZDP/ZD/3421/23/2018

ZDP/ZD/3421/23/2018

Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2931S ul. Wiejska w Kuźni Nieborowskiej

  error
Aktualizacja 3 Planu postępowań o udzielenie zam. publicznych w 2018 r.

Aktualizacja 3 Planu postępowań o udzielenie zam. publicznych w 2018 r.

  error
ZDP/ZD/3421/21/2018

ZDP/ZD/3421/21/2018

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. „ Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2927S ul. Olchowa w Żernicy- etap I”

  error
ZDP/ZD/3421/20/2018

ZDP/ZD/3421/20/2018

Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2927S ul. Olchowa w Żernicy- etap I

  error
ZDP/ZD/3421/19/2018

ZDP/ZD/3421/19/2018

Budowa aktywnego przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 2981S ul. 1 Maja w Knurowie

  error
ZDP/ZD/3421/18/2018

ZDP/ZD/3421/18/2018

Remont drogi powiatowej Nr 2942S  Łącza- Rudziniec

  error
ZDP/ZD/3421/17/2018

ZDP/ZD/3421/17/2018

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. „ Budowa sygnalizacji świetlnej wraz z rozbudową skrzyżowania drogi powiatowej Nr 2905S ( ul. Gliwicka/ul. Wyzwolenia) z drogą gminna ( ul. Wyszyńskiego) w Pyskowicach

  error
ZDP/ZD/3421/16/2018

ZDP/ZD/3421/16/2018

Budowa sygnalizacji świetlnej wraz z rozbudową skrzyżowania drogi powiatowej Nr 2905S ( ul. Gliwicka/ ul. Wyzwolenia) z drogą gminną ( ul. Wyszyńskiego) w Pyskowicach

  error
Aktualizacja 2 Planu postępowań o udzielenie zam. publicznych w 2018 r.

Aktualizacja 2 Planu postępowań o udzielenie zam. publicznych w 2018 r.

  error
ZDP/ZD/3421/14/2018

ZDP/ZD/3421/14/2018

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. „Budowa ciągu pieszo- rowerowego od Strefy Aktywności Gospodarczej do cmentarza  w Sośnicowicach”

  error
ZDP/ZD/3421/12/2018

ZDP/ZD/3421/12/2018

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. „ Budowa ciągu pieszo- rowerowego –Etap IV wraz z dostosowaniem nawierzchni drogi powiatowej Nr 2916S w Smolnicy do budowanego ciągu pieszo- rowerowego”

  error
ZDP/ZD/3421/15/2018

ZDP/ZD/3421/15/2018

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2924S ul. Górnicza w Stanicy – etap I stanowiąca kontynuację zadania pn. „ Przebudowa drogi gminnej ul. Dworcowa w Stanicy"

  error
ZDP/ZD/3421/13/2018

ZDP/ZD/3421/13/2018

Budowa ciągu pieszo- rowerowego od Strefy Aktywności Gospodarczej do cmentarza                       w Sośnicowicach.

  error
ZDP/ZD/3421/11/2018

ZDP/ZD/3421/11/2018

Budowa ciągu pieszo- rowerowego –Etap IV wraz z dostosowaniem nawierzchni drogi powiatowej Nr 2916S w Smolnicy do budowanego ciągu pieszo- rowerowego.

  error
ZDP/ZD/3422/2/2018

ZDP/ZD/3422/2/2018

Remont nawierzchni dróg wojewódzkich Nr 408, 901, 907 i 921

  error
ZDP/ZD/3422/1/2018

ZDP/ZD/3422/1/2018

Trzykrotne koszenie traw, chwastów i samosiewek przy drogach wojewódzkich Nr 408, 901, 907 i 921

  error
ZDP/ZD/3421/9/2018

ZDP/ZD/3421/9/2018

Roboty budowlane i kanalizacyjne na drogach powiatowych.

  error
Aktualizacja 1 Planu postępowań o udzielenie zam. publicznych w 2018 r.

Aktualizacja 1 Planu postępowań o udzielenie zam. publicznych w 2018 r.

  error
ZDP/ZD/3421/10/2018

Remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 2930S w miejscowości Wilcza

  error

joomla templates & addons

Copyright © ZDP GLIWICE 2021

Template by Joomla Themes & Statuetki na zamówienie.