• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg
  • 7.jpg
  • 8.jpg
Jestes tutaj: Start Zamówienia do 130000 zł Postępowania do 130000 zł Zamówienia do 130000 zł
Zamówienia do 130000 zł
Nazwa Opis Cena  
Regulamin udzielania zamówień do 130000 zł

Regulamin udzielania zamówień do 130000 zł

  error
Wdrożenie platformy przetargowej (e-zamówienia)

Wdrożenie platformy przetargowej

(e-zamówienia)

Zarząd Dróg Powiatowych w Gliwicach informuje wszystkich zainteresowanych Wykonawców, iż wdraża elektroniczne narzędzie (platformę przetargową)  służące do realizacji zamówień publicznych. Platforma przetargowa obejmuje zamówienia do 130 000,00 zł (zapytania ofertowe) oraz postępowania podlegające przepisom ustawy z dnia 11 września 2019 Prawo zamówień publicznych.

Dostęp do platformy przetargowej (wraz z niezbędnymi informacjami dotyczącymi sposobu rejestracji, warunków technicznych oraz instrukcji korzystania z platformy) dla Wykonawców znajduje się pod adresem:

https://zdpgliwice.logintrade.net/rejestracja/przetargi.html

  error
ZDP/DA/0718/ZO/2/17

Sprzedaż paliw płynnych dla potrze Zarządu Dróg Powiatowych w Gliwicach

  error
ZDP/DA/0718/ZO/2/17(2)

Sprzedaż paliw płynnych dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Gliwicach

  error
ZDP/DA/0718/ZO/2/17(3)

„Sprzedaż paliw płynnych dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Gliwicach”

  error
ZDP/DA/0718/ZO/3/18

Sprzedaż paliw płynnych dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Gliwicach

  error
ZDP/DA/2100/ZO/1/18

Dostawa i montaż klimatyzatorów w pomieszczeniach Zarządu Dróg Powiatowych

  error
ZDP/DA/2100/ZO/10/19

Sprzedaż paliw płynnych dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Gliwicach

  error
ZDP/DA/2100/ZO/2/18

Zakup i dostawa malowarki drogowej

  error
ZDP/DA/2100/ZO/5/19

„Dzierżawa satelitarnego systemu monitoringu GPS w pojazdach wykonujących zadanie pn. „Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich w sezonie zimowym 2019/2020 wraz z zimowym utrzymaniem chodników i ścieżek pieszo-rowerowych”.

  error
ZDP/DA/2100/ZO/6/19

„Dzierżawa satelitarnego systemu monitoringu GPS w pojazdach wykonujących zadanie pn. „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych  w sezonie zimowym 2019/2020 wraz z zimowym utrzymaniem chodników”.

  error
ZDP/DA/2100ZO/2/18(I)

Zakup i dostawa malowarki drogowej

  error
ZDP/DI(DU)/5442w/10(52)/2020

Wykonanie usługi brakarskiej wyceny wartości drzew i drewna

  error
ZDP/DI/2100/ZO/2/20

Sukcesywna dostawa materiałów biurowych i tonerów dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Gliwicach

  error
ZDP/DI/2100/ZO/5/20

Dostawa materiałów biurowych i tonerów na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych.

  error
ZDP/DI/2100/ZO/6/20

Sprzedaż paliw płynnych dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Gliwicach

  error
ZDP/DI/542-650/1/2020

Wykonanie pomiarów ruchu na drogach powiatowych powiatu gliwickiego w roku 2020

  error
ZDP/DI/542-650/2/2020

„Poprawa bezpieczeństwa pieszych na drodze powiatowej Nr 2958S ul. Wiejska w Wiśniczu ”

  error
ZDP/DI/542-650/5/2020

Wykonanie i montaż przy drogach  powiatowych elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego (bariery ochronne stalowe)

  error
ZDP/DI/542-650/6/2020

Zwiększenie bezpieczeństwa pieszych na drogach powiatowych poprzez zabudowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego  w postaci balustrad U-11a oraz ogrodzenia   segmentowego U-12a

  error
ZDP/DI/542-650/8/2020

Bieżące utrzymanie i konserwacja sygnalizacji świetlnej przy drogach powiatowych powiatu gliwickiego.

  error
ZDP/DI/5442ch/1/2020

Remont chodnika przy drodze powiatowej Nr 2953S w Świbiu od ronda do ul. Pocztowej

  error
ZDP/DI/5442ch/1/2021 Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2947 S ul. Kolejowa w Kotulinie   error
ZDP/DI/5442ch/2/2020

„Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2909S ul. Dworcowa w Chudowie”

  error
ZDP/DI/5442d/1/2020

"Świadczenie usług transportowo-sprzętowych dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Gliwicach w zakresie dróg powiatowych"

  error
ZDP/DI/5442d/14(111)/2020

Remont drogi powiatowej Nr 2989S ul. Wiejska w Toszku

  error
ZDP/DI/5442d/17/2020

Wymiana uszkodzonych krawężników w ciągu drogi powiatowej Nr 2926 S ul. Główna w Nieborowicach

  error
ZDP/DI/5442D/19/2020

Świadczenie usług transportowo-sprzętowych dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Gliwicach w zakresie dróg powiatowych w roku 2021.

  error
ZDP/DI/5442d/2/2021 Sprzątanie pasa drogowego dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie powiatu Gliwickiego   error
ZDP/DI/5442d/3/2020

Sprzątanie pasa drogowego dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie Powiatu Gliwickiego

  error
ZDP/DI/5442d/5/2020

Zakup i dostawa farby drogowej akrylowej  przeznaczonej  do wykonania oznakowania poziomego na  drogach  powiatowych

  error
ZDP/DI/5442d/TR/3/2020

Remont tras rowerowych

  error
ZDP/DI/5442m/1/2021 Wykonanie przeglądów obiektów inżynierskich w ciągu dróg powiatowych na terenie Powiatu Gliwickiego   error
ZDP/DI/5442w/1/2020

Świadczenie usług transportowo - sprzętowych na drogach wojewódzkich

  error
ZDP/DI/5442w/12/2020

Oczyszczenie nawierzchni dróg wojewódzkich Nr 408, 901, 907 oraz 921

  error
ZDP/DI/5442W/16/2020

Wycinka drzew przy drogach wojewódzkich.

  error
ZDP/DI/5442w/2/2020

Sprzątanie pasa drogowego dróg wojewódzkich Nr 408, 901, 907 i 921

  error
ZDP/DI/5442w/3/2020

Utrzymanie i konserwacja zieleni zorganizowanej na dwóch rondach w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 921 w Knurowie

  error
ZDP/DI/5442w/5/2020

Zakup i dostawa farby drogowej akrylowej  przeznaczonej  do wykonania oznakowania poziomego na  drodze woj. Nr 901 i 907

  error
ZDP/DI/5442w/6/2020

Wykonanie oznakowania poziomego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 907  Słupsko-Boguszyce oraz na drodze wojewódzkiej Nr  408 ul. Gliwicka w Sośnicowicach

  error

joomla templates & addons

Copyright © ZDP GLIWICE 2021

Template by Joomla Themes & Statuetki na zamówienie.