• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg
  • 7.jpg
  • 8.jpg
Jestes tutaj: Start Zamówienia do 30000 Euro Postępowania do 30 000 euro Zamówienia do 30000 Euro
Zamówienia do 30000 Euro
Nazwa Opis Cena  
ZDP/DA/0718/ZO/2/17

Sprzedaż paliw płynnych dla potrze Zarządu Dróg Powiatowych w Gliwicach

  error
ZDP/DA/0718/ZO/2/17(2)

Sprzedaż paliw płynnych dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Gliwicach

  error
ZDP/DA/0718/ZO/2/17(3)

„Sprzedaż paliw płynnych dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Gliwicach”

  error
ZDP/DA/0718/ZO/3/18

Sprzedaż paliw płynnych dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Gliwicach

  error
ZDP/DA/2100/ZO/1/18

Dostawa i montaż klimatyzatorów w pomieszczeniach Zarządu Dróg Powiatowych

  error
ZDP/DA/2100/ZO/10/19

Sprzedaż paliw płynnych dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Gliwicach

  error
ZDP/DA/2100/ZO/2/18

Zakup i dostawa malowarki drogowej

  error
ZDP/DA/2100/ZO/5/19

„Dzierżawa satelitarnego systemu monitoringu GPS w pojazdach wykonujących zadanie pn. „Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich w sezonie zimowym 2019/2020 wraz z zimowym utrzymaniem chodników i ścieżek pieszo-rowerowych”.

  error
ZDP/DA/2100/ZO/6/19

„Dzierżawa satelitarnego systemu monitoringu GPS w pojazdach wykonujących zadanie pn. „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych  w sezonie zimowym 2019/2020 wraz z zimowym utrzymaniem chodników”.

  error
ZDP/DA/2100ZO/2/18(I)

Zakup i dostawa malowarki drogowej

  error
ZDP/DI/2100/ZO/2/20

Sukcesywna dostawa materiałów biurowych i tonerów dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Gliwicach

  error
ZDP/DI/542-650/1/2020

Wykonanie pomiarów ruchu na drogach powiatowych powiatu gliwickiego w roku 2020

  error
ZDP/DI/542-650/2/2020

„Poprawa bezpieczeństwa pieszych na drodze powiatowej Nr 2958S ul. Wiejska w Wiśniczu ”

  error
ZDP/DI/5442ch/1/2020

Remont chodnika przy drodze powiatowej Nr 2953S w Świbiu od ronda do ul. Pocztowej

  error
ZDP/DI/5442d/1/2020

"Świadczenie usług transportowo-sprzętowych dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Gliwicach w zakresie dróg powiatowych"

  error
ZDP/DI/5442d/3/2020

Sprzątanie pasa drogowego dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie Powiatu Gliwickiego

  error
ZDP/DI/5442d/5/2020

Zakup i dostawa farby drogowej akrylowej  przeznaczonej  do wykonania oznakowania poziomego na  drogach  powiatowych

  error
ZDP/DI/5442w/1/2020

Świadczenie usług transportowo - sprzętowych na drogach wojewódzkich

  error
ZDP/DI/5442w/2/2020

Sprzątanie pasa drogowego dróg wojewódzkich Nr 408, 901, 907 i 921

  error
ZDP/DI/5442w/3/2020

Utrzymanie i konserwacja zieleni zorganizowanej na dwóch rondach w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 921 w Knurowie

  error
ZDP/DI/5442w/5/2020

Zakup i dostawa farby drogowej akrylowej  przeznaczonej  do wykonania oznakowania poziomego na  drodze woj. Nr 901 i 907

  error
ZDP/DI/5442w/6/2020

Wykonanie oznakowania poziomego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 907  Słupsko-Boguszyce oraz na drodze wojewódzkiej Nr  408 ul. Gliwicka w Sośnicowicach

  error
ZDP/DI/5442w/7/2020

„Naprawa opaski wyspy centralnej ronda na drodze wojewódzkiej Nr 408  w miejscowości Sośnicowice”

  error
ZDP/DI/5442w/7/2020

Naprawa opaski wyspy centralnej ronda na drodze wojewódzkiej Nr 408 w miejscowości  Sośnicowice

  error
ZDP/DI/5547-647/1/2020

Wycinka drzew w ciągu dróg powiatowych

  error
ZDP/DU-II/5442d/134/2017

Świadczenie usług transportowo-sprzętowych dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Gliwicach w zakresie dróg powiatowych

  error
ZDP/DU-II/5542d/111/2018

Świadczenie usług transportowo-sprzętowych dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Gliwicach w zakresie dróg powiatowych

  error
ZDP/DU-II/5542d/15/2017

„Świadczenie usług transportowo-sprzętowych na trasach rowerowych będących w utrzymaniu Zarządu Dróg Powiatowych w Gliwicach”

  error
ZDP/DU-II/5542w/57/2018

Zapytanie dot. "Świadczenia usług transportowo-sprzętowych na drogach wojewódzkich"

  error
ZDP/DU-II/5542w/97/2018

Świadczenie usług transportowo-sprzętowych na drogach wojewódzkich

  error
ZDP/DU/5442ch/3/2019

Opracowanie programu funkcjonalno- użytkowego dla  zadania pn.: „ Budowa chodnika przy ul. Szkolnej w miejscowości Radonia wraz  wyznaczeniem przejścia dla pieszych”.

  error
ZDP/DU/5442ch/5/2019

Opracowanie programu funkcjonalno- użytkowego dla  zadania pn.: „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2925S ul. Leboszowska w Pilchowicach”.

  error
ZDP/DU/5442ch/7/2019

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2926S ul. Górnicza w Żernicy”

  error
ZDP/DU/5442ch/9/2019

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2909S ul. Zabrska w Paniówkach – etap I”

  error
ZDP/DU/5442d/105/2018

Remont nawierzchni dróg gruntowych

  error
ZDP/DU/5442d/110/2019

Wykonanie usługi wyceny brakarskiej drewna pozyskanego z wycinki drzew przy drogach powiatowych.

  error
ZDP/DU/5442d/137/2017

Mechaniczne zamiatanie dróg powiatowych”

  error
ZDP/DU/5442d/14/2018

Oczyszczanie pasa drogowego dróg powiatowych z zanieczyszczeń

  error
ZDP/DU/5442d/29/2019

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 2927S z drogą powiatową Nr 2916S wraz z uspokojeniem ruchu na ul. Olchowej w Żernicy.

  error
ZDP/DU/5442d/31/2019

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.  Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2931S – ulica Wiejska w Paczynie- etap V

  error

joomla templates & addons

Copyright © ZDP GLIWICE 2020

Template by Joomla Themes & Statuetki na zamówienie.