• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg
  • 7.jpg
  • 8.jpg
Jestes tutaj: Start Zamówienia do 30000 Euro Zamówienia do 30000 Euro
Zamówienia do 30000 Euro
Nazwa Opis Cena  
ZDP/DA/0718/ZO/2/17

Sprzedaż paliw płynnych dla potrze Zarządu Dróg Powiatowych w Gliwicach

  error
ZDP/DA/0718/ZO/2/17(2)

Sprzedaż paliw płynnych dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Gliwicach

  error
ZDP/DA/0718/ZO/2/17(3)

„Sprzedaż paliw płynnych dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Gliwicach”

  error
ZDP/DA/0718/ZO/3/18

Sprzedaż paliw płynnych dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Gliwicach

  error
ZDP/DA/2100/ZO/1/18

Dostawa i montaż klimatyzatorów w pomieszczeniach Zarządu Dróg Powiatowych

  error
ZDP/DA/2100/ZO/2/18

Zakup i dostawa malowarki drogowej

  error
ZDP/DA/2100ZO/2/18(I)

Zakup i dostawa malowarki drogowej

  error
ZDP/DU-II/5442d/134/2017

Świadczenie usług transportowo-sprzętowych dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Gliwicach w zakresie dróg powiatowych

  error
ZDP/DU-II/5542d/111/2018

Świadczenie usług transportowo-sprzętowych dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Gliwicach w zakresie dróg powiatowych

  error
ZDP/DU-II/5542d/15/2017

„Świadczenie usług transportowo-sprzętowych na trasach rowerowych będących w utrzymaniu Zarządu Dróg Powiatowych w Gliwicach”

  error
ZDP/DU-II/5542w/57/2018

Zapytanie dot. "Świadczenia usług transportowo-sprzętowych na drogach wojewódzkich"

  error
ZDP/DU-II/5542w/97/2018

Świadczenie usług transportowo-sprzętowych na drogach wojewódzkich

  error
ZDP/DU/5442d/105/2018

Remont nawierzchni dróg gruntowych

  error
ZDP/DU/5442d/137/2017

Mechaniczne zamiatanie dróg powiatowych”

  error
ZDP/DU/5442d/14/2018

Oczyszczanie pasa drogowego dróg powiatowych z zanieczyszczeń

  error
ZDP/DU/5442d/6/2019

Mechaniczne zamiatanie dróg powiatowych

  error
ZDP/DU/5442d/7/2019

Oczyszczenie pasa drogowego dróg powiatowych z zanieczyszczeń

  error
ZDP/DU/5442d/TR/12/2017

Zakup i dostawa znaków dla projektu pn.: "Zaplecze aktywnej Turystyki rowerowej dla mieszkańców zachodniej części Subregionu Centralnego"

  error
ZDP/DU/5442d/TR/9/2018

Zakup i dostawa znaków dla projektu pn.:"Zaplecze aktywnej Turystyki rowerowej dla mieszkańców zachodniej części Subregionu centralnego

  error
ZDP/DU/5442m/5/19

Ekspertyza stanu technicznego wraz z określeniem nośności użytkowej wiaduktu Nr 01015129 w ciągu drogi powiatowej Nr 2950S w miejscowości Toszek .

  error
ZDP/DU/5442w/10/2018

,,Wycinka drzew w ciągu drogi wojewódzkiej nr 921 Przyszowice ul. Makoszowska"

  error
ZDP/DU/5442w/18/2019

„Wycinka drzew  przy drogach wojewódzkich ”

  error
ZDP/DU/5442w/21/2018

Utrzymanie i konserwacja zieleni zorganizowanej na dwóch rondach w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 921 w Knurowie.

  error
ZDP/DU/5442w/76/2018

Wykonanie usługi brakarskiej wyceny wartości drewna drzew na pniu przeznaczonych do wycinki przy drogach wojewódzkich.

  error
ZDP/DU/5442w/82/2018

Zakup i dostawa znaków drogowych pionowych  z przeznaczeniem do ustawienia na drogach wojewódzkich.

  error
ZDP/DU/5442w/87/2018

Oczyszczenie nawierzchni dróg wojewódzkich nr 408,901, 907 oraz 921

  error
ZDP/DU/544w/72/2018

Zakup i dostawa znaków drogowych pionowych  i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego z przeznaczeniem do ustawienia na drogach wojewódzkich

  error
ZDP/DU/5547-647/1/18

Wykonanie cięć pielęgnacyjnych drzew rosnących w ciągu dróg powiatowych

  error
ZDP/DU/5547-647/1/2019

Wycinka drzew  w ciągu dróg powiatowych

  error
ZDP/DU/5547-647/2/18

„Wycinka drzew w ciągu dróg powiatowych”

  error

joomla templates & addons

Copyright © ZDP GLIWICE 2019

Template by Joomla Themes & Statuetki na zamówienie.