Wzory Dokumentów

Poniżej udostępniamy wzory dokumentów do pobrania w formacie "word" i pdf:

wniosek o zatwierdzenie projektu organizacji ruchu

wniosek o wydanie zezwolenia kategorii I na przejazd pojazdu nienormatywnego (nowy wzór 2021r.)


wniosek o wydanie zezwolenia kategorii II na przejazd pojazdu nienormatywnego (nowy wzór 2021r.)wniosek na umieszczenie urządzenia inf. technicznej


wniosek zajęcia pasa drogowego pod reklamy


wniosek dot. wydania decyzji na lokalizacje reklamy w pasie drogowym


wniosek o wydanie zezwolenia upoważniającego do niestosowania się do ograniczeń
w ruchu drogowym pojazdów ciężarowychwniosek na zajęcie pasa


harmonogram robót do wniosku na zajęcie pasa


wniosek na zjazd


wniosek o wydanie zezwolenia dotyczącego lokalizacji urządzeń infrastruktury
technicznej, niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami


awaryjne zajęcie pasa drogowego


zawiadomienie o odbiorze oznakowania


oświadczenie o dostępie działek  do drogi publicznej


druk zgłoszenia szkody na drodze powiatowejDrukuj