Zarząd Dróg Powiatowych w Gliwicach

RODO

Zarząd Dróg Powiatowych w Gliwicach, adres: ul. Zygmunta Starego 17, 44 – 100 Gliwice jako administrator Państwa danych osobowych, w związku z chęcią dostosowania się do nowych obowiązków dotyczących przetwarzania danych osobowych, wynikających z ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), publikuje na swojej stronie internetowej informacje dotyczące przetwarzania przez ZDP Państwa danych osobowych (zgodnie z art. 13 RODO), odrębnie dla każdej z kategorii osób.

 

Jako administrator Zarząd Dróg Powiatowych w Gliwicach informuje, iż:

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Zarządzie Dróg Powiatowych w Gliwicach:

 

Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Agnieszka Skrzypkowska

ul. Zygmunta Starego 17

e-mail: inspektorochronydanych@zdpgliwice.pl, 32 234 06 96 wew. 14

 

Gość.pdf

Kandydat.pdf

Kontrahent.pdf

Monitoring.pdf

Pracownik.pdf

Świadczeniobiorca.pdf

Praktykant stażysta.pdf

 

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Zarząd Dróg Powiatowych w Gliwicach, siedziba: 44 - 100 GLIWICE, ul. Zygmunta Starego 17.