• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg
  • 7.jpg
  • 8.jpg
Jestes tutaj: Start

Witaj na stronie ZDP Gliwice

Drukuj PDF

Rusza przebudowa drogi powiatowej nr 2991S na odcinku
od Kozłowa do granicy z miastem Gliwice

-UWAGA OBJAZD!!!


Zarząd Dróg Powiatowych w Gliwicach informuje, że przystępuje do realizacji zadania związanego z przebudową drogi powiatowej Nr 2991S na odcinku od Kozłowa do granicy z miastem Gliwice.


Wykonawcą robót jest firma Hucz Sp. z o. o. Sp. K. z Boronowa.

W związku z zakresem przebudowy nie pozwalającym na realizacje prac pod ruchem lub przy połówkowym zamknięciu konieczne jest całkowite zamkniecie drogi Nr 2991 S na odcinku od Kozłowa do granicy z miastem Gliwice na czas prowadzonych robót.

Zamknięcie drogi nastąpi w dniu 14 sierpnia 2017 r.

W związku z tym zostaną wprowadzone następujące objazdy:

- Ustanowienie objazdu w kierunku Łabęd ulicami:

Kozielska w Sośnicowicach (DW 408), Wiejska, Kościuszki, Kozielska w Rudzińcu ( droga powiatowa Nr 2918S) , Gliwicka, Osiedleńcza, Kozielska w Kleszczowie ( droga powiatowa Nr 2915S), Aleja Jana Nowaka - Jeziorańskiego (DK 88)

-Ustanowienie objazdu w kierunku Sośnicowic ulicami:

Wyczółkowskiego, Aleja Jana Nowaka - Jeziorańskiego (DK88), Kozielska w Gliwicach, Osiedleńcza, Gliwicka, Kozielska w Rudzińcu, Kościuszki, Wiejska, Kozielska w Sośnicowicach (DW 408)

Planowany termin zakończenia robót - 03 października 2017 r.

Szczegółowy plan objazdów znajduje się na załączonym schemacie.

Odległość Kozielska - Sośnicowice

Odległość objazu

foto

 

 

 

 

 

Objazd ulicy 1 Maja w Knurowie

w związku z realizacją zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2981S ul. 1 Maja w Knurowie na odcinku od ul. Kosmonautów do ul. Wilsona”

Zarząd Dróg Powiatowych w Gliwicach informuje, że w miesiącu kwietniu br. przystąpił do realizacji zadania związanego z rozbudową drogi powiatowej Nr 2981S  ul. 1 Maja w Knurowie na odcinku od ul. Kosmonautów do ul. Wilsona.


Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Remontów  Ulic  i Mostów w Gliwicach.


Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów w Gliwicach na czas prowadzonych prac zorganizowało konieczne objazdy. Roboty zostaną podzielone na dwa etapy przy połówkowym zajęciu jezdni i wprowadzeniu ruchu jednokierunkowego w kierunku od ul. Wilsona do ul. Kosmonautów, czyli w stronę Gliwic.


Etap pierwszy obejmie wyłączenie z ruchu prawego pasa jezdni ul. 1 Maja i poprowadzenie ruchu jednokierunkowo. Informować będą o tym znaki od strony skrzyżowań, począwszy od skrzyżowania z ul. Wilsona, a także z ulicami Jęczmienną i Kosmonautów. W celu zabezpieczenia dojazdu do osiedla poprowadzono dojazd do ul. Dąbrowskiego od strony ul. Kosmonautów ulicą Mieszka I. Na czas robót odcinek ul. Mieszka I będzie miał odwrócony kierunek ruchu pojazdów – od ul. Kosmonautów w kierunku ul. Kazimierza Wielkiego. Umożliwi to dojazd pojazdom do 2,5 t w rejon osiedla 1000-lecia.

Drugi etap obejmie wyłączenie z ruchu lewego pasa jezdni ul. 1 Maja i poprowadzenie ruchu jednokierunkowo. W celu zabezpieczenia dojazdu do osiedla poprowadzony zostanie dojazd do ul. Kazimierza Wielkiego od strony ul. Kosmonautów ulicą Mieszka I. Również na czas tych robót odcinek ul. Mieszka I będzie miał odwrócony kierunek ruchu pojazdów.

Na cały czas trwania robót budowlanych  objazd w kierunku Rybnika, Zabrza i ul. 1 Maja poprowadzono ulicami: Kosmonautów, Szpitalną i Wilsona. Komunikacja publiczna będzie poruszać się po trasie tego objazdu.

Planowany termin zakończenia robót – 16 lipca 2017 r.
Szczegółowy plan objazdów znajduje się na załączonym schemacie.

 

 


Copyright © ZDP GLIWICE 2017

Template by Joomla Themes & Statuetki na zamówienie.