Zarząd Dróg Powiatowych w Gliwicach

Strona demonstracyjna - szablon premium

Wzory dokumentów

Zamówienia publiczne

Sieci dróg

Zimowe utrzymanie

Informacje

Informacja nt. wycinki drzew w Żernicy

Odnosząc się do napływających z różnych stron informacji nt. wycinki drzew rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2916 S ul. Gliwicka w Żernicy, Zarząd Dróg Powiatowych w Gliwicach wyjaśnia, że rosnące wzdłuż drogi drzewa zostały ponumerowane w celu ich inwentaryzacji, do której tut. Zarząd został zobligowany, na skutek przeprowadzonej przez Wydział Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach lustracji miejsca wypadku śmiertelnego, do którego doszło na przedmiotowej drodze w dniu 31.12.2023 r.

Mimo ustaleń, że obecna infrastruktura drogowa nie przyczyniła się do zaistniałego zdarzenia, jako zarządca drogi powiatowej musimy podjąć działania mające na celu usunięcie z pasa drogowego potencjalnego źródła zagrożenia bezpieczeństwa dla użytkowników drogi, jakim są rosnące w bliskiej odległości od krawędzi jezdni drzewa.

W chwili obecnej pracownicy tut. Zarządu są w trakcie inwentaryzacji drzew.

 

W terenie oznaczono 107 szt. drzew lecz na ten moment nie został złożony wniosek na ich wycinkę, nie zostało też wydane żadne pozwolenie, które zezwalałoby na ich usunięcie.  Na ten moment nie jesteśmy w stanie określić czy i ile drzew zostanie wyciętych i kiedy ewentualna wycinka miałaby nastąpić, gdyż o tym zadecyduje
stosowny organ w decyzji wydawanej zgodnie z Ustawą o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023 r. poz. 1336 z późn. zm.).

 

Wskazujemy jednak, że oznaczenie drzew w terenie nie jest jednoznaczne z ich wycinką.

Ponadto informujemy, że w celu poprawy bezpieczeństwa na przedmiotowej drodze powiatowej tut. Zarząd Dróg planuje do końca I kwartału br. wprowadzenie ograniczenia prędkości na odcinku od Żernicy do Gliwic wraz z ustawieniem znaków ostrzegających kierujących o drzewach rosnących w skrajni drogowej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

Informacja

 

Zarząd Dróg Powiatowych w Gliwicach informuje, że zaistniałe od dnia 27.11.2023 r.  niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiły Wykonawcy prowadzenie prac a co za tym idzie zakończenie zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2910S na odcinku Przyszowice-Chudów- odcinek II” w wyznaczonym terminie. W związku z powyższym termin ten został wydłużony do 29.03.2024 r.

Należy założyć, że  odbiór zadania i oddanie drogi do pełnego użytkowania nastąpi nie wcześniej niż z końcem  I kwartału br. Niemniej jest to całkowicie uzależnione od zaistnienia sprzyjających warunków atmosferycznych umożliwiających Wykonawcy prowadzenie prac zgodnie z przyjętym reżimem technologicznym.

 

 

 

 

 

 

Numery kont bankowych

NUMERY KONT BANKOWYCH:

 

 

Opłaty za  wydanie zezwolenia I i II kategorii, za zajęcie pasa drogowego, umieszczenia urządzeń obcych itp. należy uiszczać na konto Zarządu Dróg Powiatowych VeloBank S.A o/ Gliwice  
Nr 68 1560 1081 0000 9040 0005 2408 

 

Opłaty skarbowe

Wszelkie opłaty skarbowe należy uiszczać na konto Urzędu Miejskiego w Gliwicach : Bank Millennium S.A.
Nr 48 1160 2215 1108 0410 0000 0055  

Nowe stawki opłat na zajęcie pasa drogowego

Zarząd Dróg Powiatowych w Gliwicach informuje,
że od dnia 12.01.2024r. 
obowiązują  nowe stawki opłat na zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych
zgodnie z
podjętą Uchwałą Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 21 grudnia 2023r.

Uchwała Rady Powiatu (do pobrania) 

 

INFORMACJA

Informacja!
Zarząd Dróg Powiatowych w Gliwicach:
W dniu 04.01.2024 r. będzie czynny od godziny
7:00 do 15:00.
W dniu 05.01.2024 r. Zarząd Dróg Powiatowych będzie
nieczynny

Utrudnienia w ruchu drogowym na terenie Gminy Gierałtowice od dnia 10.05.2023 r.

 

Zarząd Dróg Powiatowych w Gliwicach informuje, że w związku z realizacją zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2910S na odcinku Przyszowice-Chudów- odcinek II” od dnia 10.05.2023r. zostanie zamknięty dla ruchu przejazd drogą powiatową nr 2910S na odcinku od miejscowości Przyszowice  ul. Polna (od końca zabudowy)  do skrzyżowania z ul. Dwór w Chudowie.

 

Planowany termin zakończenia robót wyznaczono dnia 06.02.2024.r

 

Wyznaczona trasa objazdu od strony Przyszowic do Chudowa przebiega od drogi powiatowej nr 2910S ul. Polna  w Przyszowicach  przez drogę wojewódzką nr 921 ul. Gierałtowicka, drogę krajową nr 44 ul. Gliwicka, drogę powiatową nr 2909S ul. Zabrska aż do drogi powiatowej nr 2910S ul. Szkolna w Chudowie.

Objazd do Przyszowic przebiega analogicznie w kierunku przeciwnym.

 

Do pobrania

 

Trasa dojazdu do pobrania - pobierz

 

W związku z zamknięciem tego odcinka drogi wprowadzone zostaną zmiany w funkcjonowaniu komunikacji publicznej. Zamiany dotyczą rozkładu linii autobusowej nr 669, lokalizacji przystanków komunikacyjnych oraz wprowadzenia komunikacji zastępczej.
 
 

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Zarząd Dróg Powiatowych w Gliwicach, siedziba: 44 - 100 GLIWICE, ul. Zygmunta Starego 17.