Zarząd Dróg Powiatowych w Gliwicach

O Firmie

Informacje o ZDP

Zarządem Dróg Powiatowych w Gliwicach kieruje dyrektor. Pełni on funkcję organizatora działalności i reprezentuje ją na zewnątrz. Dyrektor kieruje pracą ZDP przy pomocy zastępcy dyrektora, głównego księgowego oraz pracowników odpowiedzialnych za sprawy objęte ich zakresem działania. Zarząd Dróg Powiatowych w Gliwicach administruje drogami powiatowymi o łącznej długości 299,792 km znajdującymi się na terenie ośmiu gmin:
Toszek, Knurów, Wielowieś, Rudziniec, Pyskowice, Pilchowice, Sośnicowice, Gierałtowice

 

Zarząd Dróg Powiatowych w Gliwicach jest powiatową jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej działającej na podstawie:

Ustawy o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 r.(t.j. Dz.U. z 2001 Nr 142 poz.1592 z późn.zm.)
Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 19 poz.115 z późn.zm.)
Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 ze zm.)
Uchwały Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 11 marca 1999 r. Nr VI/32/99.

 

Podstawowe działania Zarządu Dróg Powiatowych w Gliwicach, to w szczególności:
- zarządzanie drogami
- planowanie i realizacja robót
- wydawaniem zezwoleń na zjęcie pasa drogowego i na zjazdy z dróg
- prowadzenie ewidencji obiektów drogowych i mostowych oraz dokonywanie okresowych przeglądów zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i instrukcjami

 

Wszystkie te działania mają głównie na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu na drogach powiatowych.

 


Struktura Organizacyjna

 

Dyrektor Aleksandra Wielgosz

Zastępca Dyrektora Paweł Karpa

Główny Księgowy Michał Kafanke

 

Schemat organizacyjny 2022

 

Schemat organizacyjny

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Zarząd Dróg Powiatowych w Gliwicach, siedziba: 44 - 100 GLIWICE, ul. Zygmunta Starego 17.