• 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
Jestes tutaj: Start O Firmie

O Firmie

Zarządem Dróg Powiatowych w Gliwicach kieruje dyrektor. Pełni on funkcję organizatora działalności
i reprezentuje ją na zewnątrz. Dyrektor kieruje pracą ZDP przy pomocy zastępcy dyrektora, głównego księgowego oraz pracowników odpowiedzialnych za sprawy objęte ich zakresem działania. Zarząd Dróg Powiatowych w Gliwicach administruje drogami powiatowymi o łącznej długości 299,792 km znajdującymi się na terenie ośmiu gmin:
Toszek, Knurów, Wielowieś, Rudziniec, Pyskowice, Pilchowice, Sośnicowice, Gierałtowice

Zarząd Dróg Powiatowych w Gliwicach jest powiatową jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej działającej na podstawie:

 1. Ustawy o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 r.(t.j. Dz.U. z 2001 Nr 142 poz.1592
  z późn.zm.)
 2. Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 19 poz.115 z późn.zm.)
 3. Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 ze zm.)
 4. Uchwały Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 11 marca 1999 r. Nr VI/32/99.


Podstawowe działania Zarządu Dróg Powiatowych w Gliwicach, to w szczególności:
- zarządzanie drogami
- planowanie i realizacja robót
- wydawaniem zezwoleń na zjęcie pasa drogowego i na zjazdy z dróg
- prowadzenie ewidencji obiektów drogowych i mostowych oraz dokonywanie okresowych
przeglądów zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i instrukcjami

Wszystkie te działania mają głównie na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu na drogach powiatowych.

Drukuj PDF

Copyright © ZDP GLIWICE 2023

Template by Joomla Themes & Statuetki na zamówienie.