• 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
Jestes tutaj: Start Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Zarządu Dróg Powiatowych w Gliwicach

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Dostępność cyfrowa

Zarząd Dróg Powiatowych w Gliwicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://www.zdpgliwice.pl/

Data publikacji strony internetowej: maj 2014 roku
Data ostatniej dużej aktualizacji: brak
Strona internetowa jest niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń.

 1. Dokumenty nietekstowe nie posiadają tekstu alternatywnego.
 2. Niektóre materiały tekstowe nie mają prawidłowej hierarchii nagłówków.
 3. Mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.
 4. Nie ma możliwości kontrastu strony.
 5. Napisy nie posiadają zmiany wielkości czcionki oraz odstępu między tekstem.

Oświadczenie sporządzono dnia 31 stycznia 2023 roku. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Dane osoby pełniącej nadzór nad dostępnością:

Imię i Nazwisko: Kamila Krawczyk, Agnieszka Janowska-Chwaliszewska

Adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Numer telefonu: (32) 234 31 62, (32) 234 06 96

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osoby kontaktowe to Kamila Krawczyk, Agnieszka Janowska-Chwaliszewska adres poczty elektronicznej  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , telefon: 32 234 31 62, 32 234 06 96
W ten sposób można również składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej i składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacja na temat procedur

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, np. przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp.
Żądanie powinno zawierać:

 1. dane osoby zgłaszającej żądanie,
 2. wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi,
 3. oraz sposób kontaktu.

Żądania dostępności, skargi, wnioski można kierować do Zarządu Dróg Powiatowych 
w Gliwicach przez pocztę tradycyjną na adres: Zarząd Dróg Powiatowych w Gliwicach
ul. Zygmunta Starego 17, 44-100 Gliwice. Poprzez adres e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , dzwoniąc na numer telefonu 32 234 31 62, 32 234 06 96 lub stawienie się osobiście w jednostce.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Zarząd Dróg Powiatowych w Gliwicach zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, niezwłocznie poinformuje o tym wnoszącego żądanie oraz poinformuje o terminie realizacja żądania, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.
Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Zarząd Dróg Powiatowych 
w Gliwicach zaproponuje alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy Zarząd Dróg Powiatowych w Gliwicach odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich odpowiedniego do miejsca zamieszkania: https://www.uokik.gov.pl/

Dostępność architektoniczna

Zarząd Dróg Powiatowych ma siedzibę na terenie kompleksu budynków Starostwa Powiatowego w Gliwicach. Przed wejściem do budynku jest do pokonania krawężnik oraz dwa schody. W zajmowanym budynku nie ma odpowiedniej infrastruktury przystosowanej do poruszania się na wózkach inwalidzkich. Natomiast osoby poruszające się o kulach bez problemu mogą być obsłużone na parterze siedziby jednostki.

Z uwagi na lokalizację, w przypadku konieczności obsługi osób z szczególnymi potrzebami, jest możliwe załatwienie ich spraw w budynku Starostwa Powiatowego, który jest przystosowany poprzez.:

 1. stosowne oznakowania,
 2. likwidację barier architektonicznych,
 3. likwidację barier komunikacyjnych,
 4. umożliwienie dostępu do pomieszczeń urzędu dla osób z niepełnosprawnością,
 1. Wejście główne do Starostwa od ulicy Zygmunta Starego jest w pełni dostępne pod względem architektonicznym.
 1. Na parkingu Starostwa, wjazd od ulicy Królowej Bony oznakowano kolorem niebieskim 2 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.
 2. W celu obsługi osób z niepełnosprawnością wydzielono strefę obsługi klienta w Biurze Obsługi Klienta na parterze.
 3. Dostępna jest przenośna platforma do pokonania schodów na pierwszym piętrze obsługiwana przez pracowników Biura Obsługi Klienta.
 4. Przy wejściu od strony parkingu i miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami znajduję się winda osobowa obsługiwana przez pracowników Biura Obsługi Klienta.
 5. Dla obsługi osób z niepełnosprawnością zamontowano cztery platformy umożliwiające pokonanie schodów.
 6. Dostosowano 1 łazienkę na parterze na potrzeby osób z niepełnosprawnością, dodatkowo w łazience tej znajduję się przewijak dla dzieci.
 7. W wejściu głównym znajduję się obszar kontroli, punkt Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego, który udziela informacji na temat rozkładu pomieszczeń.
 8. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem.

Dostępność tłumacza języka migowego.

Zarząd Dróg Powiatowych informuje, że w przypadku konieczności porozumienia się w języku migowym można skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego który zatrudniony jest w dziale Obsługi Klienta w Starostwie Powiatowym w Gliwicach.

Czas od zgłoszenia potrzeby do zapewnienia kontaktu z tłumaczem uzależniony jest od obecności 
w pracy takiej osoby.

Zgłaszać wniosek o dostęp do tłumacza języka migowego można wiadomością e-mail na adres :  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub w formie pisemnej na adres: Zarząd Dróg Powiatowych w Gliwicach 
ul. Zygmunta Starego 17, 44-100 Gliwice.

Więcej informacji o możliwościach udogodnień dla osób o szczególnych potrzebach przedstawia u siebie na stronie Starostwo Powiatowe w Gliwicach:

https://starostwo.gliwice.pl/deklaracja-dostepnosci-starostwa-powiatowego-w-gliwicach

Raport o stanie zapewniania dostępności.pdf

 


Drukuj PDF

Copyright © ZDP GLIWICE 2023

Template by Joomla Themes & Statuetki na zamówienie.