• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg
  • 7.jpg
  • 8.jpg
Jestes tutaj: Start Zamówienia publiczne Aktualne
Aktualne
Nazwa Opis Cena  
ZDP/DI/5442w/7/2020

„Naprawa opaski wyspy centralnej ronda na drodze wojewódzkiej Nr 408  w miejscowości Sośnicowice”

  error
ZDP/DI/5442w/5/2020

Zakup i dostawa farby drogowej akrylowej  przeznaczonej  do wykonania oznakowania poziomego na  drodze woj. Nr 901 i 907

  error
ZDP/DI/5442w/6/2020

Wykonanie oznakowania poziomego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 907  Słupsko-Boguszyce oraz na drodze wojewódzkiej Nr  408 ul. Gliwicka w Sośnicowicach

  error
ZDP/DI/3421/13/2020

ZDP/DI/3421/13/2020

Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2913S - ulica Wiejska w Paczynie - etap VI

  error
ZDP/DI/3422/2/2020

ZDP/DI/3422/2/2020

Sukcesywna dostawa oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego przeznaczonych do ustawienia na drogach wojewódzkich

  error
Aktualizacja 4 Planu postępowań o udzielenie zam. publicznych w 2020 r.

Aktualizacja 4 Planu postępowań o udzielenie zam. publicznych w 2020 r.

  error
ZDP/DI/5442d/5/2020

Zakup i dostawa farby drogowej akrylowej  przeznaczonej  do wykonania oznakowania poziomego na  drogach  powiatowych

  error
ZDP/DI/3422/3/2020

ZDP/DI/3422/3/2020

Remont nawierzchni dróg wojewódzkich Nr 408, 901, 907 i 921

  error
ZDP/DI/3421/16/2020

ZDP/DI/3421/16/2020

Remont  drogi powiatowej Nr 2918S na odcinku Proboszczowice – Kotulin

  error
ZDP/DI/542-650/2/2020

„Poprawa bezpieczeństwa pieszych na drodze powiatowej Nr 2958S ul. Wiejska w Wiśniczu ”

  error
ZDP/DI/3421/15/2020

ZDP/DI/3421/15/2020

Remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 2927S ul. Olchowa w Żernicy

  error
ZDP/DI/5442ch/1/2020

Remont chodnika przy drodze powiatowej Nr 2953S w Świbiu od ronda do ul. Pocztowej

  error
Aktualizacja 3 Planu postępowań o udzielenie zam. publicznych w 2020 r.

Aktualizacja 3 Planu postępowań o udzielenie zam. publicznych w 2020 r.

  error
ZDP/DI/5442w/3/2020

Utrzymanie i konserwacja zieleni zorganizowanej na dwóch rondach w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 921 w Knurowie

  error
ZDP/DI/3421/10/2020

ZDP/DI/3421/10/2020

Budowa chodnika przy ul. Szkolnej w Radonii wraz z wyznaczeniem przejścia dla pieszych

  error
ZDP/DI/3421/11/2020

ZDP/DI/3421/11/2020

Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: „Budowa chodnika przy ul.  Szkolnej w Radonii wraz z wyznaczeniem przejścia dla pieszych”

  error
ZDP/DI/3421/12/2020

ZDP/DI/3421/12/2020

Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 2985S – ul. Powstańców Śląskich w Pyskowicach – dokumentacja projektowa

  error
Aktualizacja 2 Planu postępowań o udzielenie zam. publicznych w 2020 r.

Aktualizacja 2 Planu postępowań o udzielenie zam. publicznych w 2020 r.

  error
ZDP/DI/3421/9/2020

ZDP/DI/3421/9/2020

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: Przebudowa drogi powiatowej Nr 2944S Taciszów – Rzeczyce wraz z budową chodnika przy ul. Wiejskiej w Rzeczycach, gmina Rudziniec, powiat gliwicki

  error
ZDP/DI/3421/8/2020

ZDP/DI/3421/8/2020

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2944S Taciszów - Rzeczyce wraz z budową chodnika przy ul. Wiejskiej w Rzeczycach, gmina Rudziniec, powiat gliwicki

  error
ZDP/DI/5442w/2/2020

Sprzątanie pasa drogowego dróg wojewódzkich Nr 408, 901, 907 i 921

  error
ZDP/DI/5442d/3/2020

Sprzątanie pasa drogowego dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie Powiatu Gliwickiego

  error
ZDP/DI/3421/7/2020

ZDP/DI/3421/7/2020

Przebudowa drogi powiatowej nr 2925S w Pilchowicach - budowa kanalizacji deszczowej dla zaprojektowanego ciągu pieszego wzdłuż drogi powiatowej nr 2925S w miejscowości Pilchowice i Leboszowice, etap IV

  error
ZDP/DI/5442w/1/2020

Świadczenie usług transportowo - sprzętowych na drogach wojewódzkich

  error
Aktualizacja 1 Planu postępowań o udzielenie zam. publicznych w 2020 r.

Aktualizacja 1 Planu postępowań o udzielenie zam. publicznych w 2020 r.

  error
ZDP/DI/3421/5/2020

ZDP/DI/3421/5/2020

Sukcesywna dostawa oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego przeznaczonych do ustawienia na drogach powiatowych

  error
ZDP/DI/2100/ZO/2/20

Sukcesywna dostawa materiałów biurowych i tonerów dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Gliwicach

  error
ZDP/DI/542-650/1/2020

Wykonanie pomiarów ruchu na drogach powiatowych powiatu gliwickiego w roku 2020

  error
ZDP/DI/3421/6/2020

ZDP/DI/3421/6/2020

Remont chodników przy drogach powiatowych

  error
ZDP/DI/3422/1/2020

ZDP/DI/3422/1/2020

Trzykrotne koszenie traw, chwastów i samosiewek przy drogach wojewódzkich Nr 408, 901, 907 i 921

  error

joomla templates & addons

Copyright © ZDP GLIWICE 2023

Template by Joomla Themes & Statuetki na zamówienie.