• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg
  • 7.jpg
  • 8.jpg
Jestes tutaj: Start Przetargi Aktualne
Aktualne
Nazwa Opis Cena  
Aktualizacja Planu Zamówień 2017

Aktualizacja Planu Zamówień 2017

  error
ZDP/ZD/3421/28 / 2017

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. Przebudowa mostu na przepust przez potok Toszecki w ciągu drogi powiatowej Nr 2973S w km 1+364 w miejscowości Ciochowice

  error
ZDP/ZD/3421/23/2017

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. „Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2913S – ulica Wiejska w Paczynie” – etap V

  error
ZDP/ZD/3422/4 / 2017

Wykonanie oznakowania poziomego na drogach wojewódzkich Nr 408, 901, 907 i 921

  error
ZDP/ZD/3421/35 / 2017

Wykonanie oznakowania poziomego na drogach powiatowych powiatu gliwickiego

  error
Zapytanie ofertowe - ZDP/DZ/542-650/67/17

Wykonanie i dostawa oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego przeznaczonych do ustawienia na drogach

  error
ZDP/ZD/3421/27/ 2017

Prace budowlano- remontowe na obiektach inżynierskich zlokalizowanych na terenie powiatu gliwickiego

  error
ZDP/ZD/3421/22/2017

„Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2913S –ulica Wiejska w Paczynie” - etap V

  error
ZDP/ZD/3421/25/2017

Usprawnienie i rozbudowa infrastruktury rowerowej na drodze powiatowej Nr 2980S

  error
ZDP/ZD/3422/3/2017

Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 901 Wielowieś – Kieleczka

  error
ZDP/ZD/3421/26/2017

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2930S w Wilczy – etap I stanowiąca kontynuację zadania pn. „ Przebudowa drogi gminnej Nr 629405S – ul. Stawowej w sołectwie Wilcza”

  error
ZDP/ZD/3421/24/2017

PBW budowy chodnika wzdłuż ul. Korfantego w Gierałtowicach

  error
ZDP/ZD/3421/21/2017

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2991S na odcinku od Kozłowa do granicy z miastem Gliwice

  error
ZDP/ZD/3421/20/2017

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2991S na odcinku od Kozłowa do granicy z miastem Gliwice

  error
Aktualizacja Planu zamówień publicznych

Aktualizacja Planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2017

  error
ZDP/ZD/3421/19/2017

Przywrócenie przejezdności na drodze powiatowej Nr 2964S Kotliszowice- Sieroty

  error
ZDP/ZD/3421/18/2017

Remont drogi powiatowej Nr 2942S Łącza – Rudziniec

  error
ZDP/ZD/3421/12/2017

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2930S w Wilczy – etap I stanowiąca kontynuację zadania pn. „ Przebudowa drogi gminnej Nr 629405S – ul. Stawowej w sołectwie Wilcza”

  error
ZDP/ZD/3421/13/2017

Budowa chodnika przy ul. Łabędzkiej w Łanach Wielkich

  error
ZDP/ZD/3421/14/2017

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. „Budowa chodnika przy ul. Łabędzkiej w Łanach Wielkich”

  error
Zapytanie ofertowe - ZDP/DZ/542-650/48/2017

„ Montaż szklanych punktowych elementów odblaskowych w krawężnikach wyspy centralnej ronda na skrzyżowaniu dróg powiatowych Nr 2953S, 2954S i 2958S z drogą gminna ul. Słoneczna w Świbiu”

  error
ZDP/ZD/3421/16/2017

Modernizacja drogi powiatowej Nr 2902S stanowiąca kontynuację zadania pn.  „ Modernizacja ul. Głównej w Wielowsi Nr 673 001S”

  error
ZDP/ZD/3421/17/2017

Remont trasy rowerowej Nr 371 w Gminie Gierałtowice powstałe w ramach projektu pn. „ Zaplecze aktywnej turystyki rowerowej dla mieszkańców zachodniej części Subregionu Centralnego

  error
ZDP/ZD/3421/15/2017

Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2931S ul. Wiejska w Kuźni Nieborowskiej – projekt

  error
Aktualizacja Planu zamówień publicznych

Aktualizacja Planu postępowań

o udzielenie zamówień publicznych na rok 2017

  error
ZDP/ZD/3421/11/2017

Remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 2950S ul. Wilkowicka w Toszku

  error
ZDP/ZD/3421/10/2017

Remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 2953S w miejscowości Radonia

  error
Zapytanie ofertowe - ZDP/DZ/542-650/35/17

Opracowanie programu funkcjonalno- użytkowego dla zadania pn. „Wykonanie sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przy drodze powiatowej Nr 2905S ul. Wyzwolenia w Pyskowicach w rejonie Szkoły Podstawowej Nr 6 w trybie zaprojektuj i wybuduj”

  error
ZDP/ZD/3422/1/2017

Trzykrotne koszenie traw, chwastów i samosiewek przy drogach wojewódzkich Nr 408, 901, 907 i 921

  error
Zapytanie ofertowe - ZDP/DZ/542-650/33/2017

Audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze powiatowej Nr 2985S ul. Powstańców Śląskich w Pyskowicach

  error

joomla templates & addons

Copyright © ZDP GLIWICE 2021

Template by Joomla Themes & Statuetki na zamówienie.