• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg
  • 7.jpg
  • 8.jpg
Jestes tutaj: Start Zamówienia do 30000 Euro Postępowania do 30 000 euro Zamówienia do 30000 Euro
Zamówienia do 30000 Euro
Nazwa Opis Cena  
ZDP/DU/5442m/10/2019

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.  „Przebudowa mostu na przepust na cieku Świbska Woda ( Baba) w miejscowości Dąbrówka w ciągu drogi powiatowej  Nr 2912S”

  error
ZDP/DU/5442w/8/19

Wykonanie oznakowania poziomego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 907 ul. Dworcowa w miejscowości Toszek

  error
ZDP/DU/5442ch/7/2019

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2926S ul. Górnicza w Żernicy”

  error
ZDP/DU/5442d/31/2019

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.  Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2931S – ulica Wiejska w Paczynie- etap V

  error
ZDP/DU/544m/9/2019

Wykonanie przeglądów obiektów inżynierskich w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu gliwickiego.

  error
ZDP/DU/5442d/29/2019

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 2927S z drogą powiatową Nr 2916S wraz z uspokojeniem ruchu na ul. Olchowej w Żernicy.

  error
ZDP/DZ/0718-654/24/2019

Pełnienie nadzoru archeologicznego nad robotami ziemnymi w ramach  zadania  pn.  Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 2927S z drogą powiatową Nr 2916S wraz z uspokojeniem ruchu na ul. Olchowej w Żernicy.

  error
ZDP/DU/5442ch/5/2019

Opracowanie programu funkcjonalno- użytkowego dla  zadania pn.: „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2925S ul. Leboszowska w Pilchowicach”.

  error
ZDP/DU/5442ch/3/2019

Opracowanie programu funkcjonalno- użytkowego dla  zadania pn.: „ Budowa chodnika przy ul. Szkolnej w miejscowości Radonia wraz  wyznaczeniem przejścia dla pieszych”.

  error
ZDP/DU/5442w/31/2019

Utrzymanie i konserwacja zieleni zorganizowanej na dwóch rondach w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 921 w Knurowie

  error
ZDP/DU/5442w/26/2019

Oczyszczenie pasa drogowego dróg wojewódzkich Nr 408, 901,907 oraz 921 z zanieczyszczeń.

  error
ZDP/DZ/542-650/22/2019

Zakup i dostawa oznakowania pionowego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego przeznaczonego do ustawienia na drogach powiatowych.

  error
ZDP/DU/5442w/25/2019

Zakup i dostawa znaków drogowych pionowych z przeznaczeniem do ustawienia na drogach wojewódzkich

  error
ZDP/DU/5442d/7/2019

Oczyszczenie pasa drogowego dróg powiatowych z zanieczyszczeń

  error
ZDP/DU/5442m/5/19

Ekspertyza stanu technicznego wraz z określeniem nośności użytkowej wiaduktu Nr 01015129 w ciągu drogi powiatowej Nr 2950S w miejscowości Toszek .

  error
ZDP/DU/5442d/6/2019

Mechaniczne zamiatanie dróg powiatowych

  error
ZDP/DU/5442w/18/2019

„Wycinka drzew  przy drogach wojewódzkich ”

  error
ZDP/DZ/542-650/15/2019

„Zakup i dostawa malowarki drogowej”

  error
ZDP/DZ/542-650/4/2019

Opracowanie projektów zmiany stałej organizacji ruchu na sieci dróg powiatowych powiatu gliwickiego

  error
ZDP/DZ/0718-654/8/2019

Zakup i dostawa tablic informacyjnych z przeznaczeniem do ustawienia na drogach powiatowych

  error
ZDP/DU/5547-647/1/2019

Wycinka drzew  w ciągu dróg powiatowych

  error
ZDP/DZ/642-650/96/2018

Bieżące utrzymanie i konserwacja  sygnalizacji świetlnej przy drogach powiatowych powiatu gliwickiego

  error
ZDP/DU-II/5542w/97/2018

Świadczenie usług transportowo-sprzętowych na drogach wojewódzkich

  error
ZDP/DU-II/5542d/111/2018

Świadczenie usług transportowo-sprzętowych dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Gliwicach w zakresie dróg powiatowych

  error
ZDP/DA/0718/ZO/3/18

Sprzedaż paliw płynnych dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Gliwicach

  error
ZDP/DA/2100ZO/2/18(I)

Zakup i dostawa malowarki drogowej

  error
ZDP/DU/5442w/76/2018

Wykonanie usługi brakarskiej wyceny wartości drewna drzew na pniu przeznaczonych do wycinki przy drogach wojewódzkich.

  error
ZDP/DA/2100/ZO/2/18

Zakup i dostawa malowarki drogowej

  error
ZDP/DU/5442w/87/2018

Oczyszczenie nawierzchni dróg wojewódzkich nr 408,901, 907 oraz 921

  error
ZDP/DU/5442d/105/2018

Remont nawierzchni dróg gruntowych

  error
ZDP/DZ/5547-647/24/2018

Trzeci pisemny przetarg publiczny na sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew przy drogach powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Gliwicach

  error
ZDP/DZ/0718-654/63/2018

Wykonanie tablic informacyjnych przeznaczonych do ustawienia na drogach powiatowych

  error
ZDP/DU/5442w/82/2018

Zakup i dostawa znaków drogowych pionowych  z przeznaczeniem do ustawienia na drogach wojewódzkich.

  error
ZDP/DZ/5547-647/24/2018

Drugi pisemny przetarg publiczny na sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew przy drogach powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Gliwicach

  error
ZDP/DU5442d/98/2018

Ścinka poboczy oraz odtworzenie rowów przydrożnych w ciągu dróg powiatowych

  error
ZDP/DU/5547-647/33/2018

Wykonanie usługi brakarskiej wyceny wartości drewna drzew na pniu przeznaczonych do wycinki przy drogach powiatowych

  error
ZDP/DZ/542-650/73/2018

Wykonanie i montaż przy drodze powiatowej Nr 2932S w miejscowości Sierakowice  elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego ( bariery ochronne stalowe )

  error
ZDP/DU/544w/72/2018

Zakup i dostawa znaków drogowych pionowych  i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego z przeznaczeniem do ustawienia na drogach wojewódzkich

  error
ZDP/DZ/542-650/67/2018

Wykonanie i dostawa urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego z przeznaczeniem do ustawienia na drodze powiatowej Nr 2982S w miejscowości Knurów.

  error
ZDP/DZ/0718-654/113/2017(2018)

Sporządzenie ekspertyzy technicznej samochodu marki Espace należącego do Zarząd Dróg Powiatowych w Gliwicach

  error

joomla templates & addons

Copyright © ZDP GLIWICE 2020

Template by Joomla Themes & Statuetki na zamówienie.