Wzory Dokumentów

Poniżej udostępniamy wzory dokumentów do pobrania w formacie "word" i pdf:

1.  wniosek o zatwierdzenie projektu organizacji ruchu

2.  wniosek o wydanie zezwolenia kategorii I na przejazd pojazdu nienormatywnego (nowy wzór 2021r.)


3. 
wniosek o wydanie zezwolenia kategorii II na przejazd pojazdu nienormatywnego (nowy wzór 2021r.)


4. 
wniosek na umieszczenie urządzenia inf. technicznej


5.  wniosek zajęcia pasa drogowego pod reklamy


6.  wniosek dot. wydania decyzji na lokalizacje reklamy w pasie drogowym


7.  wniosek o wydanie zezwolenia upoważniającego do niestosowania się do ograniczeń
w ruchu drogowym pojazdów ciężarowych



8. 
wniosek na zajęcie pasa


9.  harmonogram robót do wniosku na zajęcie pasa


10.  wniosek na zjazd


11.  wniosek o wydanie zezwolenia dotyczącego lokalizacji urządzeń infrastruktury
technicznej, niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami


12.  awaryjne zajęcie pasa drogowego


13.  zawiadomienie o odbiorze oznakowania


14.  oświadczenie o dostępie działek inwestycyjnych do drogi publicznej


15.  druk zgłoszenia szkody na drodze powiatowej



Drukuj