• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg
  • 7.jpg
  • 8.jpg
Jestes tutaj: Start

Witaj na stronie ZDP Gliwice

Drukuj PDF

 

 


 

Utrudnienia w ruchu drogowym na terenie Gminy Gierałtowice od dnia 10.05.2023 r.

 

 

Zarząd Dróg Powiatowych w Gliwicach informuje, że w związku z realizacją zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2910S na odcinku Przyszowice-Chudów- odcinek II” od dnia 10.05.2023r. zostanie zamknięty dla ruchu przejazd drogą powiatową nr 2910S na odcinku od miejscowości Przyszowice  ul. Polna (od końca zabudowy)  do skrzyżowania z ul. Dwór w Chudowie.


Planowany termin zakończenia robót wyznaczono dnia 06.02.2024.r


Wyznaczona trasa objazdu od strony Przyszowic do Chudowa przebiega od drogi powiatowej nr 2910S ul. Polna  w Przyszowicach  przez drogę wojewódzką nr 921 ul. Gierałtowicka, drogę krajową nr 44 ul. Gliwicka, drogę powiatową nr 2909S ul. Zabrska aż do drogi powiatowej nr 2910S ul. Szkolna w Chudowie.

Objazd do Przyszowic przebiega analogicznie w kierunku przeciwnym.

 

Do pobrania

 

Trasa objazdu ----------------- Pobierz

 

 

W związku z zamknięciem tego odcinka drogi wprowadzone zostaną zmiany w funkcjonowaniu komunikacji publicznej. Zamiany dotyczą rozkładu linii autobusowej nr 669, lokalizacji przystanków komunikacyjnych oraz wprowadzenia komunikacji zastępczej.

 

1) mapka objazdu autobusów - pobierz


2) pismo ZTM  ws. wprowadzenia objazdu - pobierz


3) Rozkład linii 669 - pobierz


4) Rozkład linii Z-6 - pobierz

 

 


 

UWAGA !

UWAGA !

UWAGA !

Zarząd Dróg Powiatowych w Gliwicach informuje, że

od dnia 03.04.2023r. (poniedziałek)

projekty organizacji ruchu celem zatwierdzenia należy składać w Biurze Podawczym Starostwa Powiatowego  w Gliwicach

Tut. Zarząd Dróg zgodnie z §7 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (tekst jednolity Dz.U. 2017 poz. 784) będzie wydawał tylko opinie w zakresie oznakowania projektowanego na  drogach powiatowych.

Wszelkich informacji udziela Wydział Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Gliwicach pod numerem telefonu

32 338 37 85

 

 


 

 

Komunikat o funkcjonowaniu

Zarządu Dróg Powiatowych w Gliwicach

Uprzejmie informujemy, że od 04 kwietnia 2022 r.

budynek Zarządu Dróg Powiatowych w Gliwicach

jest otwarty dla Petentów.

 

 


 

UWAGA !

 

 

Z dniem 16.03.2022 r. zmieniają się stawki opłat za zajęcie pasa drogowego (szczegóły w załączniku).


Załącznik- zmiana stawek za zajęcie pasa

 


 

UWAGA!!!!!

ZMIANA NUMERU KONTA DOTYCZĄCEGO UISZCZANIA OPŁATY SKARBOWEJ

Na rachunek Urzędu Miejskiego w Gliwicach w Banku Millennium S.A. numer

48 1160 2215 1108 0410 0000 0055 winny być dokonywane wpłaty  z tytułu:

  • - opłaty skarbowej (m.in. za złożenie pełnomocnictwa/upoważnienia/prokury, wydanie zaświadczenia, pozwolenia, zezwolenia, decyzji, dokonanie czynności urzędowej).

Dla osób dokonujących wpłat z zagranicy numer rachunku
IBAN : PL48 1160 2215 1108 0410 0000 0055  Numer BIC (Swift): BIGBPLPWXXX.

Ponadto do  29 kwietnia 2022 r. włącznie, wpłaty dokonane na dotychczasowe indywidualne rachunki w ING Banku Śląskim z tytułu:

  • -opłaty skarbowej będą automatycznie przekazywane na odpowiednie rachunki w Banku Millennium S.A. (obecnie obsługującym UM).Poniżej przedstawiamy numer konta  Urzędu Miejskiego w Gliwicach, na jakie można dokonywać wpłat z różnych tytułów.

Powyższe informacje dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gliwicach :

https://bip.gliwice.eu/numery-kont-bankowych-urzedu-miejskiego

 

  

Komunikat o funkcjonowaniu

Zarządu Dróg Powiatowych

W związku z obowiązującym stanem zagrożenia  epidemicznego na terenie kraju, mając na uwadze bezpieczeństwo Petentów i pracowników urzędu, wprowadzone zostaną kolejne zmiany w działalności Zarządu Dróg Powiatowych.

Od dnia 19 października 2020 r. do odwołania wprowadza się radykalne ograniczenia w dostępie do budynku Zarządu Dróg Powiatowych

W celu załatwienia spraw ważnych i terminowych należy skontaktować się telefonicznie i ustalić z pracownikiem danej komórki organizacyjnej tryb załatwienia sprawy.  Nie będzie odbiorów osobistych korespondencji; wszelkie dokumenty będą wysyłane pocztą. Zalecamy załatwianie spraw mailowo i telefonicznie.

Do urzędu będą wpuszczane tylko te osoby, które wcześniej drogą telefoniczną lub mailową umówiły się na wizytę. Weryfikacja danych będzie się odbywała przy wejściu do budynku.

Godziny dyżurów telefonicznych i przyjęć petentów przez pracowników referatów ZDP:

poniedziałek - środa godz. 9°° - 14°°
czwartek godz. 9°° - 17°°
piątek godz. 9°° - 11°°

 

Dokumenty w wersji papierowej należy wrzucać przez otwór w drzwiach wejściowych do odpowiednio przygotowanego pojemnika.


Wzory dokumentów - link

Numery telefonu do sekretariatu Zarządu Dróg Powiatowych:

32 234 31 62,     32 234 06 96

Wszelkie płatności należy dokonywać przelewem na rachunek bankowy
nr 68 1560 1081 0000 9040 0005 2408

Do wniosku na wydanie zezwolenia na przejazdy pojazdów nienormatywnych należy dołączyć potwierdzenie dokonania przelewu

 

 


 

Informujemy, iż  od dnia 15 czerwca 2021 r. jest czynna kasa dla wpłat gotówkowych.

Niemniej prosimy i zachęcamy, aby wszelkie płatności dokonywać przelewem na rachunek bankowy

nr 68 1560 1081 0000 9040 0005 2408

W przypadku zapłaty przelewem za wydanie zezwolenia na przejazdy pojazdów nienormatywnych do wniosku należy dołączyć potwierdzenie dokonania przelewu

 


 

Platforma przetargowa

Zarząd Dróg Powiatowych w Gliwicach informuje wszystkich zainteresowanych Wykonawców, iż wdraża elektroniczne narzędzie (platformę przetargową)  służące do realizacji zamówień publicznych. Platforma przetargowa obejmuje zamówienia do 130 000,00 zł (zapytania ofertowe) oraz postępowania podlegające przepisom ustawy z dnia 11 września 2019 Prawo zamówień publicznych.

Dostęp do platformy przetargowej (wraz z niezbędnymi informacjami dotyczącymi sposobu rejestracji, warunków technicznych oraz instrukcji korzystania z platformy) dla Wykonawców znajduje się pod adresem: 

Zarząd Dróg Powiatowych w Gliwicach z roku na rok obserwuje wzrost zanieczyszczenia pasów drogowych dróg powiatowych odpadami komunalnymi. Chcąc wiosną przystąpić do prac polegających na koszeniu traw, każdorazowo zmuszeni jesteśmy do uprzątnięcia w ramach prac zleconych kilku ton śmieci zalegających głównie w rowach. Zanieczyszczenie dróg odbywa się w największej mierze na odcinkach mniej uczęszczanych lub zlokalizowanych w bardziej ustronnych miejscach. Z powyższym problemem borykamy się od lat, jednak skala procederu z roku na rok jest większa, a co za tym idzie, zwiększają się środki finansowe jakie jesteśmy zmuszeni przeznaczać na ten cel.

Tym samym apelujemy do wszystkich Państwa o rozwagę i dbanie o nasze wspólne dobro jakim jest środowisko naturalne.


 


 

Wdrożenie platformy przetargowej (e-zamówienia)

Zarząd Dróg Powiatowych w Gliwicach informuje wszystkich zainteresowanych Wykonawców, iż wdraża elektroniczne narzędzie (platformę przetargową)  służące do realizacji zamówień publicznych. Platforma przetargowa obejmuje zamówienia do 130 000,00 zł (zapytania ofertowe) oraz postępowania podlegające przepisom ustawy z dnia 11 września 2019 Prawo zamówień publicznych.

Dostęp do platformy przetargowej (wraz z niezbędnymi informacjami dotyczącymi sposobu rejestracji, warunków technicznych oraz instrukcji korzystania z platformy) dla Wykonawców znajduje się pod adresem:

https://zdpgliwice.logintrade.net/rejestracja/przetargi.html

 


 

Komunikat o funkcjonowaniu

Zarządu Dróg Powiatowych

W związku z obowiązującym stanem zagrożenia  epidemicznego na terenie kraju, mając na uwadze bezpieczeństwo Petentów i pracowników urzędu, wprowadzone zostaną kolejne zmiany w działalności Zarządu Dróg Powiatowych.

 

Od dnia 19 października 2020 r. do odwołania wprowadza się radykalne ograniczenia w dostępie do budynku Zarządu Dróg Powiatowych

W celu załatwienia spraw ważnych i terminowych należy skontaktować się telefonicznie i ustalić z pracownikiem danej komórki organizacyjnej tryb załatwienia sprawy.  Nie będzie odbiorów osobistych korespondencji; wszelkie dokumenty będą wysyłane pocztą. Zalecamy załatwianie spraw mailowo i telefonicznie.

Do urzędu będą wpuszczane tylko te osoby, które wcześniej droga telefoniczną lub mailową umówiły się na wizytę. Weryfikacja danych będzie się odbywała przy wejściu do budynku.

Dokumenty w wersji papierowej należy wrzucać przez otwór w drzwiach wejściowych do odpowiednio przygotowanego pojemnika.


Wzory dokumentów - link

Numery telefonu do sekretariatu Zarządu Dróg Powiatowych:

32 234 31 62,     32 234 06 96

Wszelkie płatności należy dokonywać przelewem na rachunek bankowy
nr
68 1560 1081 0000 9040 0005 2408

Do wniosku na wydanie zezwolenia na przejazdy pojazdów nienormatywnych należy dołączyć potwierdzenie dokonania przelewu


WAŻNE !

 

W związku z zagrożeniem epidemicznym w celu ograniczenia ryzyka  rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19, Zarząd Dróg Powiatowych w Gliwicach dezaktywował żółte przyciski dla pieszych na skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną i przy przejściach dla pieszych z sygnalizacją świetlną.

Przyciski zostały dezaktywowane w następujących miejscach:

1)    Sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ul. Gliwicka – ul. Wyzwolenia w Pyskowicach

2)    Sygnalizacja świetlna na przejściu dla pieszych na ul. Wyzwolenia w Pyskowicach

3)    Sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ul. 1-go Maja – ul. Kapelanów w Knurowie

4)    Sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ul. Szpitalna – ul. Wilsona w Knurowie

5)    Sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ul. 1-go Maja – ul. Wilsona w Knurowie

6)    Sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ul. 1-go Maja – ul. Kosmonautów w Knurowie

 

W chwili obecnej pieszy nie będzie musiał naciskać żółtych przycisków. Zielone światło na przejściu dla pieszych zapali się automatycznie w każdym cyklu.

 

Żółte przyciski zlokalizowane przy przejściach dla pieszych, oprócz uruchomienia zielonego światła służą również osobom niewidomym, m.in. jako sygnalizacja dźwiękowa. W związku
z powyższym nie będą one demontowane, a zostały jedynie zasłonięte.


Komunikaty Głównego Inspektora Sanitarnego
w sprawie nowego koronawirusa 2019-nCoV

https://pssegliwice.pis.gov.pl/?onas=260

 

rodzaje nawierzchni dróg ulotka PL

INFORMACJA DLA OSÓB POWRACAJĄCYCH Z REGIONU AZJI POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ

W ostatnich kilku tygodniach w krajach Azji Południowo-Wschodniej (Chiny, Tajlandia, Japonia, Korea Płd., Tajwan) wystąpiły zachorowania
z objawami wysokiej temperatury ciała > 38 oC, kaszlu, duszności i problemów z oddychaniem.

W przypadku zaobserwowania tych objawów
u siebie należy bezzwłocznie zgłosić się do izby przyjęć szpitala, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

Główny Inspektor Sanitarny

rodzaje nawierzchni drógEnglish

rodzaje nawierzchni drógItalian

rodzaje nawierzchni drógChineseNowy dokument w zasobach internetowych


W zakładce Wzory dokumentów znajduje się nowy wniosek dotyczący:

Zatwierdzenie projektu organizacji ruchu
link:


Zapraszamy do korzystania

 


 

 

Informacja Zarządu Dróg Powiatowych o możliwości zgłaszania zainteresowania

udostępnieniem kanału technologicznego
– Gmina Rudziniec

rodzaje nawierzchni drógINFORMACJA Gmina Rudziniec

 


 

Informacja Zarządu Dróg Powiatowych o możliwości zgłaszania zainteresowania

udostępnieniem kanału technologicznego
– Gmina Gierałtowice

rodzaje nawierzchni drógINFORMACJA Gmina Gierałtowice

 


 

Informacja Zarządu Dróg Powiatowych o możliwości zgłaszania zainteresowania

udostępnieniem kanału technologicznego
– Gmina Pilchowice

rodzaje nawierzchni drógINFORMACJA Gmina Pilchowice

 


 

 

UWAGA!!!

19.12.2018 r. godz. 9.00

Otwarcie dla ruchu skrzyżowania drogi powiatowej Nr 2905S ( ul. Gliwicka/ul. Wyzwolenia) z drogą gminną  (ul. Wyszyńskiego) w Pyskowicach

 

Zarząd Dróg Powiatowych w Gliwicach informuje, że zakończono przebudowę skrzyżowania drogi powiatowej nr 2905S ul. Gliwicka/ul. Wyzwolenia z drogą gminną  ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego  w Pyskowicach.

Odbiór rzeczowy zadania odbył się w dniu 13.12.2018r. W dniu dzisiejszym tj. 18.12.2018r. zostało odebrane oznakowanie poziome i pionowe.

Otwarcie drogi dla ruchu nastąpi w dniu 19.12.2018r. ( środa) od godz. 900.

 

 


 

 

Informacja Zarządu Dróg Powiatowych o możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego
– Gmina Pyskowice

rodzaje nawierzchni drógINFORMACJA Gmina Pyskowice


 

 

Informacja Zarządu Dróg Powiatowych o możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego – Gmina Rudziniec

rodzaje nawierzchni drógINFORMACJA Gmina Rudziniec 

 

Informacja Zarządu Dróg Powiatowych o możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego – Gmina Knurów

rodzaje nawierzchni drógINFORMACJA Miasto KnurówCopyright © ZDP GLIWICE 2023

Template by Joomla Themes & Statuetki na zamówienie.