• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg
  • 7.jpg
  • 8.jpg
Jestes tutaj: Start Przetargi Aktualne
Aktualne
Nazwa Opis Cena  
ZDP/ZD/3422/2/2017

„Remont nawierzchni dróg  wojewódzkich Nr 408, 901, 907 i 921”

  error
Zapytanie ofertowe - ZDP/DU/5442w/33/17

Utrzymanie i konserwacja zieleni zorganizowanej na dwóch rondach w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 921w Knurowie

  error
Zapytanie ofertowe - ZDP/DU/5442w/33/17

Oczyszczenie pasa drogowego dróg wojewódzkich Nr 408, 901, 907 oraz 921 z zanieczyszczeń

  error
Zapytanie ofertowe - ZDP/DU/5442d/26/17

Oczyszczenie pasa drogowego dróg powiatowych z zanieczyszczeń.

  error
ZDP/ZD/3421/5/2017

Trzykrotne koszenie traw, chwastów i samosiewek przy drogach powiatowych powiatu gliwickiego

  error
Zapytanie Ofertowe - ZDP/DZ/542-650/25/2017

Wykonanie i montaż przy drogach powiatowych elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego ( bariery ochronne stalowe )

  error
ZDP/ZD/3421/12/2017

Opracowanie projektu zamiennego przebudowy drogi powiatowej Nr 2944S Taciszów- Rzeczyce (II)

  error
ZDP/ZD/3421/8/2017

Opracowanie dokumentacji technicznych na budowę chodników na terenie Gminy Gierałtowice

  error
Aktualizacja Planu postępowań

Aktualizacja Planu postępowań

  error
ZDP/ZD/3421/9/2017

Opracowanie dokumentacji technicznych na budowę chodników na terenie Gminy Toszek

  error
ZDP/DU/5442ch/3 /17

Remont  chodnika przy drodze powiatowej Nr 2909S ul. Zabrska w Paniówkach

  error
ZDP/DU/5442ch/4 /17

Remont  chodnika przy drodze powiatowej Nr 2989S ul. Konopnickiej w  Toszku

  error
ZDP/ZD/3421/6/2017

Remonty nawierzchni dróg powiatowych

  error
ZDP/ZD/3421/7/2017

Opracowanie projektu zamiennego przebudowy drogi powiatowej Nr 2944S Taciszów- Rzeczyce

  error
ZDP/DU/5547-647/5/17

ZDP/DU/5547-647/5/17- Wykonanie cięć pielęgnacyjnych drzew rosnących w ciągu dróg powiatowych

  error
ZDP/ZD/3421/4/2017

Opracowanie projektu budowlano- wykonawczego remontu przepustu  drogowego w ciągu drogi powiatowej Nr 2918S w miejscowości Chechło

  error
ZDP/ZD/3421/3/2017

Opracowanie projektu budowlano- wykonawczego remontu przepustu  drogowego w ciągu drogi powiatowej Nr 2939S Chechło - Niewiesze w miejscowości Widów

  error
ZDP/DU/5547-647/4/17

SPRZEDAŻ DRZEW „NA PNIU” ROSNĄCYCH W PASACH DROGOWYCH WYBRANYCH DRÓG POWIATOWYCH ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE POWIATU GLIWICKIEGO ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZDP W GLIWICACH”

  error
ZDP/ZD/3421/2/2017

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. „ Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2981S ul. 1 Maja w Knurowie na odcinku od ul. Kosmonautów do ul. Wilsona”

  error
ZDP/ZD/3421/1/2017

Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2981S ul. 1 Maja w Knurowie na odcinku od ul. Kosmonautów do ul. Wilsona

  error
ZDP/ZDF/0718-654/OŚ/2/16

Opracowanie operatów wodno prawnych wraz z uzyskaniem pozwoleń wodno prawnych na szczególne korzystanie z wód

  error
ZDP/DU/5442d/4/2017

Mechaniczne zamiatanie dróg powiatowych

  error
Plan postępowań

Plan postępowań

  error
Zarządzenie ws. planu postępowań o udzielenie zamówień

Zarządzenie ZDP/ZD/0135/1/2017 w sprawie:

planów postępowań o udzielenie zamówień

  error
DZ-II/5547-647/51/16

Wycinka drzew w ciągu dróg powiatowych

  error
DU-II/5442m/17/16

Wykonanie przeglądu rozszerzonego obiektu mostowego nad Potokiem Żernickim  w miejscowości Żernica (Gmina Pilchowice)

  error
DU-II/5442d/78 /16

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.  Budowa kanalizacji deszczowej dla budowanego ciągu pieszego wzdłuż drogi powiatowej  Nr 2925S w miejscowości Pilchowice i Leboszowice w ramach zadania pn. „ Przebudowa drogi powiatowej Nr 2925S w Pilchowicach”

  error
DU-II/5542d/TR/7/2016

Zakup i dostawa znaków dla projektu pn.: „Zaplecze aktywnej turystyki rowerowej dla mieszkańców zachodniej części Subregionu Centralnego”

  error
DU-II/5442d/74/2016

Pełnienie nadzoru archeologicznego nad zadaniem  pn.  „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2958S ul. Główna w Świbiu wraz ze zmiana organizacji ruchu na skrzyżowaniu drogi powiatowej Nr 2958S z drogą gminną ul. Słoneczna w Świbiu”

  error
DU-II/5442d/73/16

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.  Przebudowa drogi powiatowej Nr 2958S ul. Główna w Świbiu wraz ze zmiana organizacji ruchu na skrzyżowaniu drogi powiatowej Nr 2958S z drogą gminną ul. Słoneczna w Świbiu”

  error

joomla templates & addons

Copyright © ZDP GLIWICE 2019

Template by Joomla Themes & Statuetki na zamówienie.