• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg
  • 7.jpg
  • 8.jpg
Jestes tutaj: Start Przetargi Aktualne
Aktualne
Nazwa Opis Cena  
ZDP/ZD/3421/49/ 2017

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.Budowa chodnika przy ulicy Wiejskiej w Rachowicach- etap II”

  error
Aktualizacja 7 Planu postępowań o udzielenie zam. publicznych w 2017 r.

Aktualizacja 7 Planu postępowań o udzielenie zam. publicznych w 2017 r.

  error
ZDP/ZD/3421/45/2017

Remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 2927S  w miejscowości Nieborowice

  error
ZDP/ZD/3421/38/2017

Projekt modernizacji ul. Szpitalnej na odcinku od ul. B. Chrobrego do ul. Kosmonautów wraz z przebudową skrzyżowania ulic Szpitalnej i Kosmonautów

  error
Aktualizacja Planu zamówień publicznych

Aktualizacja Planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2017 w Zarządzie Dróg Powiatowych w Gliwicach (6)

  error
ZDP/ZD/3421/43/2017

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2017/2018 wraz z zimowym utrzymaniem chodników

  error
ZDP/ZD/3422/5/2017

Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich  w sezonie zimowym 2017/2018 wraz z zimowym utrzymaniem chodników i ścieżek pieszo- rowerowych

  error
ZDP/ZD/3421/42/2017

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu przy drodze powiatowej Nr 2918S – ulica Gliwicka w Rudzińcu”

  error
ZDP/ZD/3421/41/2017

Poprawa bezpieczeństwa ruchu przy drodze powiatowej Nr 2918S – ulica Gliwicka w Rudzińcu

  error
ZDP/ZD/3421/34/2017

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. „Budowa ciągu pieszo- rowerowego –Etap IV wraz z dostosowaniem nawierzchni drogi powiatowej Nr 2916S w Smolnicy do budowanego ciągu pieszo- rowerowego”

  error
ZDP/ZD/3421/33/2017

Roboty budowlane i kanalizacyjne przy drogach powiatowych

  error
ZDP/ZD/3421/39/2017

Remonty nawierzchni dróg powiatowych – część II

  error
Aktualizacja Planu Zamówień 2017

Aktualizacja Planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2017 w Zarządzie Dróg Powiatowych w Gliwicach.

  error
ZDP/ZD/3421/40/2017

Remont tras rowerowych powstałych w ramach projektu pn. „Zaplecze aktywnej turystyki rowerowej dla mieszkańców zachodniej części Subregionu Centralnego”

  error
ZDP/ZD/3421/37/2017

Remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 2918Sw miejscowości Rudno

  error
ZDP/ZD/3421/ 36/2017

Wykonanie sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przy drodze powiatowej Nr 2905S ul. Wyzwolenia w Pyskowicach w rejonie Szkoły Podstawowej Nr 6 w trybie zaprojektuj i wybuduj

  error
ZDP/ZD/3421/32 / 2017

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. „ Budowa chodnika przy ulicy Wiejskiej w Rachowicach- etap II”

  error
ZDP/ZD/3421/31/2017

Budowa chodnika przy ulicy Wiejskiej w Rachowicach- etap II

  error
ZDP/ZD/3421/30/2017

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2925S w Pilchowicach - budowa kanalizacji deszczowej dla zaprojektowanego  ciągu pieszego wzdłuż drogi powiatowej  Nr 2925S w miejscowości Pilchowice i Leboszowice – etap II”

  error
Aktualizacja Planu Zamówień 2017

Aktualizacja Planu Zamówień 2017

  error
ZDP/ZD/3421/28 / 2017

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. Przebudowa mostu na przepust przez potok Toszecki w ciągu drogi powiatowej Nr 2973S w km 1+364 w miejscowości Ciochowice

  error
ZDP/ZD/3421/23/2017

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. „Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2913S – ulica Wiejska w Paczynie” – etap V

  error
ZDP/ZD/3422/4 / 2017

Wykonanie oznakowania poziomego na drogach wojewódzkich Nr 408, 901, 907 i 921

  error
ZDP/ZD/3421/35 / 2017

Wykonanie oznakowania poziomego na drogach powiatowych powiatu gliwickiego

  error
Zapytanie ofertowe - ZDP/DZ/542-650/67/17

Wykonanie i dostawa oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego przeznaczonych do ustawienia na drogach

  error
ZDP/ZD/3421/27/ 2017

Prace budowlano- remontowe na obiektach inżynierskich zlokalizowanych na terenie powiatu gliwickiego

  error
ZDP/ZD/3421/22/2017

„Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2913S –ulica Wiejska w Paczynie” - etap V

  error
ZDP/ZD/3421/25/2017

Usprawnienie i rozbudowa infrastruktury rowerowej na drodze powiatowej Nr 2980S

  error
ZDP/ZD/3422/3/2017

Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 901 Wielowieś – Kieleczka

  error
ZDP/ZD/3421/26/2017

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2930S w Wilczy – etap I stanowiąca kontynuację zadania pn. „ Przebudowa drogi gminnej Nr 629405S – ul. Stawowej w sołectwie Wilcza”

  error

joomla templates & addons

Copyright © ZDP GLIWICE 2020

Template by Joomla Themes & Statuetki na zamówienie.