• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg
  • 7.jpg
  • 8.jpg
Jestes tutaj: Start Przetargi Aktualne
Aktualne
Nazwa Opis Cena  
ZDP/DU/5442ch/4 /17

Remont  chodnika przy drodze powiatowej Nr 2989S ul. Konopnickiej w  Toszku

  error
ZDP/ZD/3421/6/2017

Remonty nawierzchni dróg powiatowych

  error
ZDP/ZD/3421/7/2017

Opracowanie projektu zamiennego przebudowy drogi powiatowej Nr 2944S Taciszów- Rzeczyce

  error
ZDP/DU/5547-647/5/17

ZDP/DU/5547-647/5/17- Wykonanie cięć pielęgnacyjnych drzew rosnących w ciągu dróg powiatowych

  error
ZDP/ZD/3421/4/2017

Opracowanie projektu budowlano- wykonawczego remontu przepustu  drogowego w ciągu drogi powiatowej Nr 2918S w miejscowości Chechło

  error
ZDP/ZD/3421/3/2017

Opracowanie projektu budowlano- wykonawczego remontu przepustu  drogowego w ciągu drogi powiatowej Nr 2939S Chechło - Niewiesze w miejscowości Widów

  error
ZDP/DU/5547-647/4/17

SPRZEDAŻ DRZEW „NA PNIU” ROSNĄCYCH W PASACH DROGOWYCH WYBRANYCH DRÓG POWIATOWYCH ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE POWIATU GLIWICKIEGO ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZDP W GLIWICACH”

  error
ZDP/ZD/3421/2/2017

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. „ Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2981S ul. 1 Maja w Knurowie na odcinku od ul. Kosmonautów do ul. Wilsona”

  error
ZDP/ZD/3421/1/2017

Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2981S ul. 1 Maja w Knurowie na odcinku od ul. Kosmonautów do ul. Wilsona

  error
ZDP/ZDF/0718-654/OŚ/2/16

Opracowanie operatów wodno prawnych wraz z uzyskaniem pozwoleń wodno prawnych na szczególne korzystanie z wód

  error
ZDP/DU/5442d/4/2017

Mechaniczne zamiatanie dróg powiatowych

  error
Plan postępowań

Plan postępowań

  error
Zarządzenie ws. planu postępowań o udzielenie zamówień

Zarządzenie ZDP/ZD/0135/1/2017 w sprawie:

planów postępowań o udzielenie zamówień

  error
DZ-II/5547-647/51/16

Wycinka drzew w ciągu dróg powiatowych

  error
DU-II/5442m/17/16

Wykonanie przeglądu rozszerzonego obiektu mostowego nad Potokiem Żernickim  w miejscowości Żernica (Gmina Pilchowice)

  error
DU-II/5442d/78 /16

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.  Budowa kanalizacji deszczowej dla budowanego ciągu pieszego wzdłuż drogi powiatowej  Nr 2925S w miejscowości Pilchowice i Leboszowice w ramach zadania pn. „ Przebudowa drogi powiatowej Nr 2925S w Pilchowicach”

  error
DU-II/5542d/TR/7/2016

Zakup i dostawa znaków dla projektu pn.: „Zaplecze aktywnej turystyki rowerowej dla mieszkańców zachodniej części Subregionu Centralnego”

  error
DU-II/5442d/74/2016

Pełnienie nadzoru archeologicznego nad zadaniem  pn.  „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2958S ul. Główna w Świbiu wraz ze zmiana organizacji ruchu na skrzyżowaniu drogi powiatowej Nr 2958S z drogą gminną ul. Słoneczna w Świbiu”

  error
DU-II/5442d/73/16

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.  Przebudowa drogi powiatowej Nr 2958S ul. Główna w Świbiu wraz ze zmiana organizacji ruchu na skrzyżowaniu drogi powiatowej Nr 2958S z drogą gminną ul. Słoneczna w Świbiu”

  error
DZ-II/542-650/69/16

„Opracowanie zmiany programu sterowania sygnalizacją świetlną wraz z wykonaniem pomiaru natężenia ruchu i wprowadzeniem zmian do sterownika na skrzyżowaniu  dróg powiatowych nr 2982 S ul. Szpitalna i ul. Wilsona w Knurowie  oraz zmiana w docelowej organizacji ruchu na skrzyżowaniu drogi powiatowej  nr 2981 S ul. 1-go Maja z drogami gminnymi: ul. Kosmonautów i ul. Jęczmienna w Knurowie”

  error
DZ-II/542-650/59/2016

Wykonanie i montaż przy drogach powiatowych elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego ( bariery ochronne stalowe U-14a)

  error
DU-II/5442ch/22 /16

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.  „Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2913S ul. Wiejska w Paczynie – etap IV”

  error
ZDP/ZD/3421/12/2016

Remont nawierzchni jezdni w rejonie skrzyżowania drogi powiatowej Nr 2980S z drogą powiatową Nr 2930S

  error
DU-II/5442ch/18/16

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.  „Budowa ciągu pieszo- rowerowego –etap III wraz z dostosowaniem nawierzchni drogi powiatowej Nr 2916S w Smolnicy do budowanego ciągu pieszo- rowerowego”

  error
ZDP/ZD/3422/3/2016

ZDP/ZD/3422/3/2016 Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 901 Wielowieś – Kieleczka

  error
DZ-II/542-650/55/2016

„Zabudowa wyświetlacza prędkości przy drodze powiatowej Nr 2916S ul. Szafranka w Żernicy oraz przy drodze powiatowej Nr 2929S ul. Dolna Wieś w Pilchowicach ”

  error
DU-II/5442m/12/2016

Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu na przepust przez potok Toszecki w ciągu drogi powiatowej Nr 2973S w km 1+364 w miejscowości Ciochowice

  error
DZ-II/542-650/48/2016

„Opracowanie koncepcji modernizacji ul. Szpitalnej na odcinku od ul. B. Chrobrego do ul. Kosmonautów wraz z przebudową skrzyżowania ulic Szpitalnej i Kosmonautów”

  error
ZDP/ZD/3421/11/2016

ZDP/ZD/3421/11/2016 Remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 2935S

  error

joomla templates & addons

Copyright © ZDP GLIWICE 2020

Template by Joomla Themes & Statuetki na zamówienie.