• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg
  • 7.jpg
  • 8.jpg
Jestes tutaj: Start Przetargi Aktualne
Aktualne
Nazwa Opis Cena  
ZDP/ZD/3421/29/2018

ZDP/ZD/3421/29/2018

Remont tras rowerowych powstałych w ramach projektu pn. „ Zaplecze aktywnej turystyki rowerowej dla mieszkańców zachodniej części Subregionu Centralnego"

  error
ZDP/ZD/3421/3/2017

Opracowanie projektu budowlano- wykonawczego remontu przepustu  drogowego w ciągu drogi powiatowej Nr 2939S Chechło - Niewiesze w miejscowości Widów

  error
ZDP/ZD/3421/3/2018

Opracowanie projektów zmiany stałej organizacji ruchu na sieci dróg powiatowych powiatu gliwickiego

  error
ZDP/ZD/3421/3/2019

ZDP/ZD/3421/3/2019

Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 2927S z drogą powiatową Nr 2916S wraz z uspokojeniem ruchu na ul. Olchowej w Żernicy

  error
ZDP/ZD/3421/30/2017

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2925S w Pilchowicach - budowa kanalizacji deszczowej dla zaprojektowanego  ciągu pieszego wzdłuż drogi powiatowej  Nr 2925S w miejscowości Pilchowice i Leboszowice – etap II”

  error
ZDP/ZD/3421/30/2018

ZDP/ZD/3421/30/2018

Remont drogi powiatowej nr 2934S Sierakowice- Tworóg Mały

  error
ZDP/ZD/3421/31/2017

Budowa chodnika przy ulicy Wiejskiej w Rachowicach- etap II

  error
ZDP/ZD/3421/31/2018

ZDP/ZD/3421/31/2018

Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. „ Przebudowa drogi powiatowej nr 2918S na odcinku od Bojszowa do drogi krajowej nr 40” – etap I

  error
ZDP/ZD/3421/32 / 2017

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. „ Budowa chodnika przy ulicy Wiejskiej w Rachowicach- etap II”

  error
ZDP/ZD/3421/32/2018

ZDP/ZD/3421/32/2018

Przebudowa drogi powiatowej nr 2925S w Pilchowicach - budowa kanalizacji deszczowej dla zaprojektowanego  ciągu pieszego wzdłuż drogi powiatowej  nr 2925S w miejscowości Pilchowice i Leboszowice , etap III”

  error
ZDP/ZD/3421/33/2017

Roboty budowlane i kanalizacyjne przy drogach powiatowych

  error
ZDP/ZD/3421/33/2018

ZDP/ZD/3421/33/2018

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. „ Przebudowa drogi powiatowej nr 2925S w Pilchowicach – budowa kanalizacji deszczowej dla zaprojektowanego ciągu pieszego wzdłuż drogi powiatowej nr 2925S w miejscowości Pilchowice i Leboszowice – etap III ”

  error
ZDP/ZD/3421/34/2017

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. „Budowa ciągu pieszo- rowerowego –Etap IV wraz z dostosowaniem nawierzchni drogi powiatowej Nr 2916S w Smolnicy do budowanego ciągu pieszo- rowerowego”

  error
ZDP/ZD/3421/34/2018

ZDP/ZD/3421/34/2018

Wykonanie cięć pielęgnacyjnych drzew rosnących w ciągu dróg powiatowych

  error
ZDP/ZD/3421/35 / 2017

Wykonanie oznakowania poziomego na drogach powiatowych powiatu gliwickiego

  error
ZDP/ZD/3421/35/2018

ZDP/ZD/3421/35/2018

Wykonanie cięć pielęgnacyjnych drzew rosnących w ciągu dróg powiatowych

  error
ZDP/ZD/3421/37/2017

Remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 2918Sw miejscowości Rudno

  error
ZDP/ZD/3421/38/2017

Projekt modernizacji ul. Szpitalnej na odcinku od ul. B. Chrobrego do ul. Kosmonautów wraz z przebudową skrzyżowania ulic Szpitalnej i Kosmonautów

  error
ZDP/ZD/3421/39/2017

Remonty nawierzchni dróg powiatowych – część II

  error
ZDP/ZD/3421/4/2017

Opracowanie projektu budowlano- wykonawczego remontu przepustu  drogowego w ciągu drogi powiatowej Nr 2918S w miejscowości Chechło

  error
ZDP/ZD/3421/4/2018

Trzykrotne koszenie traw, chwastów i samosiewek przy drogach powiatowych powiatu gliwickiego

  error
ZDP/ZD/3421/4/2019

ZDP/ZD/3421/4/2019

Remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 2902S ul. Młyńska w Wielowsi

  error
ZDP/ZD/3421/40/2017

Remont tras rowerowych powstałych w ramach projektu pn. „Zaplecze aktywnej turystyki rowerowej dla mieszkańców zachodniej części Subregionu Centralnego”

  error
ZDP/ZD/3421/41/2017

Poprawa bezpieczeństwa ruchu przy drodze powiatowej Nr 2918S – ulica Gliwicka w Rudzińcu

  error
ZDP/ZD/3421/42/2017

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu przy drodze powiatowej Nr 2918S – ulica Gliwicka w Rudzińcu”

  error
ZDP/ZD/3421/43/2017

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2017/2018 wraz z zimowym utrzymaniem chodników

  error
ZDP/ZD/3421/45/2017

Remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 2927S  w miejscowości Nieborowice

  error
ZDP/ZD/3421/46/2017

Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2944S na odcinku od Rzeczyc do Taciszowa

  error
ZDP/ZD/3421/49/ 2017

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.Budowa chodnika przy ulicy Wiejskiej w Rachowicach- etap II”

  error
ZDP/ZD/3421/5/2017

Trzykrotne koszenie traw, chwastów i samosiewek przy drogach powiatowych powiatu gliwickiego

  error

joomla templates & addons

Copyright © ZDP GLIWICE 2020

Template by Joomla Themes & Statuetki na zamówienie.