• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg
  • 7.jpg
  • 8.jpg
Jestes tutaj: Start Zamówienia do 130000 zł Postępowania do 130000 zł Zamówienia do 130000 zł
Zamówienia do 130000 zł
Nazwa Opis Cena  
ZDP/DI/5442w/16/2021 "Wykonanie cięć pielęgnacyjnych koron drzew w ciągu dróg wojewódzkich Nr 408, 901, 907, 921 oraz wycinka drzewa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 408”.   error
ZDP/DI/5442w/10/2021(1) „Oczyszczenie nawierzchni dróg wojewódzkich Nr 408, 901, 907 oraz 921”   error
ZDP/DI/5442w/12/2021 Zakup i dostawa znaków drogowych pionowych oraz urządzeń BRD z przeznaczeniem do ustawienia na drogach wojewódzkich”   error
ZDP/DI/5442w/10/2021 „Oczyszczenie nawierzchni dróg wojewódzkich Nr 408, 901, 907 oraz 921”   error
ZDP/DI/542-650/6/2021 „Wykonanie i montaż przy drogach powiatowych elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego (bariery ochronne stalowe, barieroporęcze)”.   error
ZDP/DI/542-650/5/2021 Pomiar natężenia ruchu drogowego na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami powiatowymi powiatu gliwickiego”   error
ZDP/DI/5547-647/9/2021 „Wycinka drzew w ciągu dróg powiatowych   error
ZDP/DI/5442d/8/2021 „Opracowanie koncepcji przebudowy skrzyżowania drogi powiatowej Nr 2981S ul. 1 Maja z drogą powiatową Nr 2982S ul. Wilsona w Knurowie”   error
ZDP/DI/542-650/4/2021(I) Doświetlenie przejść dla pieszych na terenie powiatu gliwickiego”   error
ZDP/DI/5442w/7/2021 "Świadczenie usług transportowo-sprzętowych na drogach wojewódzkich”   error
ZDP/DI/542-650/4/2021 „Doświetlenie przejść dla pieszych na terenie powiatu gliwickiego”   error
ZDP/DI/5442w/2/2021(2) Drugi pisemny przetarg publiczny na sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew przy drogach wojewódzkich Nr 408 i 921   error
ZDP/DI/5442w/6/2021 „Zakup i dostawa farby drogowej akrylowej przeznaczonej do wykonania oznakowania poziomego na drogach wojewódzkich Nr 408, 901, 907 i 921”.   error
ZDP/DI/5442w/5/2021 „Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 408 ul. Kozielska w Sośnicowicach”   error
ZDP/DI/5442d/7/2021 Zakup i dostawa farby drogowej akrylowej przeznaczonej do wykonania oznakowania poziomego na drogach powiatowych”.   error
ZDP/DI/542-650/2/2021 Dostawa oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego przeznaczonych do ustawienia na drogach powiatowych   error
ZDP/DI/5547-647/1/2021(4) Piąty pisemny przetarg publiczny na sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew przy drogach powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Gliwicach   error
ZDP/DI/5547-647/1/2021(3) Czwarty pisemny przetarg publiczny na sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew przy drogach powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Gliwicach   error
ZDP/DI/5442w/3/2021 „Utrzymanie i konserwacja zieleni zorganizowanej na dwóch rondach w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 921 w Knurowie”   error
ZDP/DU/5442d/4/2021 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2950S ul. Wilkowicka w Toszku   error
ZDP/DU/5442d/3/2021 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2913S ul. Pniowska w Paczynie”   error
ZDP/DI/5442w/2/2021 Pisemny przetarg publiczny na sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew przy drogach wojewódzkich Nr 408 i 921   error
ZDP/DI/5547-647/1/2021(3) Trzeci pisemny przetarg publiczny na sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew przy drogach powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Gliwicach   error
ZDP/DI/5547-647/1/2021(1) Drugi pisemny przetarg publiczny na sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew przy drogach powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Gliwicach   error
ZDP/DU/5442d/2/2021 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2927S ul. Olchowa w Żernicy – etap III”   error
ZDP/DI/5442d/2/2021 Sprzątanie pasa drogowego dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie powiatu Gliwickiego   error
ZDP/DI/5547-647/1/2021 Pisemny przetarg publiczny na sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew przy drogach powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Gliwicach   error
Regulamin udzielania zamówień do 130000 zł

Regulamin udzielania zamówień do 130000 zł

  error
Wdrożenie platformy przetargowej (e-zamówienia)

Wdrożenie platformy przetargowej

(e-zamówienia)

Zarząd Dróg Powiatowych w Gliwicach informuje wszystkich zainteresowanych Wykonawców, iż wdraża elektroniczne narzędzie (platformę przetargową)  służące do realizacji zamówień publicznych. Platforma przetargowa obejmuje zamówienia do 130 000,00 zł (zapytania ofertowe) oraz postępowania podlegające przepisom ustawy z dnia 11 września 2019 Prawo zamówień publicznych.

Dostęp do platformy przetargowej (wraz z niezbędnymi informacjami dotyczącymi sposobu rejestracji, warunków technicznych oraz instrukcji korzystania z platformy) dla Wykonawców znajduje się pod adresem:

https://zdpgliwice.logintrade.net/rejestracja/przetargi.html

  error
ZDP/DI/5442ch/1/2021 Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2947 S ul. Kolejowa w Kotulinie   error
ZDP/DI/5442m/1/2021 Wykonanie przeglądów obiektów inżynierskich w ciągu dróg powiatowych na terenie Powiatu Gliwickiego   error
ZDP/DI/542-650/8/2020

Bieżące utrzymanie i konserwacja sygnalizacji świetlnej przy drogach powiatowych powiatu gliwickiego.

  error
ZDP/DI/5442D/19/2020

Świadczenie usług transportowo-sprzętowych dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Gliwicach w zakresie dróg powiatowych w roku 2021.

  error
ZDP/DI/2100/ZO/6/20

Sprzedaż paliw płynnych dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Gliwicach

  error
ZDP/DI/2100/ZO/5/20

Dostawa materiałów biurowych i tonerów na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych.

  error
ZDP/DI/5442W/16/2020

Wycinka drzew przy drogach wojewódzkich.

  error
ZDP/DZ/542-650/1/TR/2020

”Zakup i dostawa znaków z przeznaczeniem do ustawienia na trasach rowerowych”

  error
ZDP/DI/5442ch/2/2020

„Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2909S ul. Dworcowa w Chudowie”

  error
ZDP/DI/5547-647/4/2020

Wycinka i pielęgnacja drzew w ciągu dróg powiatowych

  error
ZDP/DI/542-650/6/2020

Zwiększenie bezpieczeństwa pieszych na drogach powiatowych poprzez zabudowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego  w postaci balustrad U-11a oraz ogrodzenia   segmentowego U-12a

  error

joomla templates & addons

Copyright © ZDP GLIWICE 2021

Template by Joomla Themes & Statuetki na zamówienie.