• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg
  • 7.jpg
  • 8.jpg
Jestes tutaj: Start Zamówienia do 30000 Euro Postępowania do 30 000 euro Zamówienia do 30000 Euro
Zamówienia do 30000 Euro
Nazwa Opis Cena  
ZDP/DI/542-650/8/2020

Bieżące utrzymanie i konserwacja sygnalizacji świetlnej przy drogach powiatowych powiatu gliwickiego.

  error
ZDP/DI/5442D/19/2020

Świadczenie usług transportowo-sprzętowych dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Gliwicach w zakresie dróg powiatowych w roku 2021.

  error
ZDP/DI/2100/ZO/6/20

Sprzedaż paliw płynnych dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Gliwicach

  error
ZDP/DI/2100/ZO/5/20

Dostawa materiałów biurowych i tonerów na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych.

  error
ZDP/DI/5442W/16/2020

Wycinka drzew przy drogach wojewódzkich.

  error
ZDP/DZ/542-650/1/TR/2020

”Zakup i dostawa znaków z przeznaczeniem do ustawienia na trasach rowerowych”

  error
ZDP/DI/5442ch/2/2020

„Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2909S ul. Dworcowa w Chudowie”

  error
ZDP/DI/5547-647/4/2020

Wycinka i pielęgnacja drzew w ciągu dróg powiatowych

  error
ZDP/DI/542-650/6/2020

Zwiększenie bezpieczeństwa pieszych na drogach powiatowych poprzez zabudowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego  w postaci balustrad U-11a oraz ogrodzenia   segmentowego U-12a

  error
ZDP/DI/5442d/17/2020

Wymiana uszkodzonych krawężników w ciągu drogi powiatowej Nr 2926 S ul. Główna w Nieborowicach

  error
ZDP/DI/542-650/5/2020

Wykonanie i montaż przy drogach  powiatowych elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego (bariery ochronne stalowe)

  error
ZDP/DI/5442w/12/2020

Oczyszczenie nawierzchni dróg wojewódzkich Nr 408, 901, 907 oraz 921

  error
ZDP/DI/5442d/TR/3/2020

Remont tras rowerowych

  error
ZDP/DI/5442d/14(111)/2020

Remont drogi powiatowej Nr 2989S ul. Wiejska w Toszku

  error
ZDP/DI(DU)/5442w/10(52)/2020

Wykonanie usługi brakarskiej wyceny wartości drzew i drewna

  error
ZDP/DI/5442w/7/2020

Naprawa opaski wyspy centralnej ronda na drodze wojewódzkiej Nr 408 w miejscowości  Sośnicowice

  error
ZDP/DI/5442w/7/2020

„Naprawa opaski wyspy centralnej ronda na drodze wojewódzkiej Nr 408  w miejscowości Sośnicowice”

  error
ZDP/DI/5442w/5/2020

Zakup i dostawa farby drogowej akrylowej  przeznaczonej  do wykonania oznakowania poziomego na  drodze woj. Nr 901 i 907

  error
ZDP/DI/5442w/6/2020

Wykonanie oznakowania poziomego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 907  Słupsko-Boguszyce oraz na drodze wojewódzkiej Nr  408 ul. Gliwicka w Sośnicowicach

  error
ZDP/DI/5442d/5/2020

Zakup i dostawa farby drogowej akrylowej  przeznaczonej  do wykonania oznakowania poziomego na  drogach  powiatowych

  error
ZDP/DI/542-650/2/2020

„Poprawa bezpieczeństwa pieszych na drodze powiatowej Nr 2958S ul. Wiejska w Wiśniczu ”

  error
ZDP/DI/5442ch/1/2020

Remont chodnika przy drodze powiatowej Nr 2953S w Świbiu od ronda do ul. Pocztowej

  error
ZDP/DI/5442w/3/2020

Utrzymanie i konserwacja zieleni zorganizowanej na dwóch rondach w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 921 w Knurowie

  error
ZDP/DI/5442w/2/2020

Sprzątanie pasa drogowego dróg wojewódzkich Nr 408, 901, 907 i 921

  error
ZDP/DI/5442d/3/2020

Sprzątanie pasa drogowego dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie Powiatu Gliwickiego

  error
ZDP/DI/5442w/1/2020

Świadczenie usług transportowo - sprzętowych na drogach wojewódzkich

  error
ZDP/DI/2100/ZO/2/20

Sukcesywna dostawa materiałów biurowych i tonerów dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Gliwicach

  error
ZDP/DI/542-650/1/2020

Wykonanie pomiarów ruchu na drogach powiatowych powiatu gliwickiego w roku 2020

  error
ZDP/DI/5547-647/1/2020

Wycinka drzew w ciągu dróg powiatowych

  error
ZDP/DI/5442d/1/2020

"Świadczenie usług transportowo-sprzętowych dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Gliwicach w zakresie dróg powiatowych"

  error
ZDP/DZ/642-650/116/2019

Bieżące utrzymanie i konserwacja sygnalizacji świetlnej przy drogach powiatowych powiatu gliwickiego

  error
ZDP/DA/2100/ZO/10/19

Sprzedaż paliw płynnych dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Gliwicach

  error
ZDP/DU/5442d/110/2019

Wykonanie usługi wyceny brakarskiej drewna pozyskanego z wycinki drzew przy drogach powiatowych.

  error
ZDP/DA/2100/ZO/6/19

„Dzierżawa satelitarnego systemu monitoringu GPS w pojazdach wykonujących zadanie pn. „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych  w sezonie zimowym 2019/2020 wraz z zimowym utrzymaniem chodników”.

  error
ZDP/DA/2100/ZO/5/19

„Dzierżawa satelitarnego systemu monitoringu GPS w pojazdach wykonujących zadanie pn. „Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich w sezonie zimowym 2019/2020 wraz z zimowym utrzymaniem chodników i ścieżek pieszo-rowerowych”.

  error
ZDP/DU/5442d/94/2019

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.  „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2916S w Smolnicy – etap V”

  error
ZDP/DZ/542-650/1/TR

Zakup i dostawa znaków dla projektu pn. "Zaplecze aktywnej turystyki rowerowej dla mieszkańców zachodniej części Subregionu Centralnego".

  error
ZDP/DZ/542-650/83/2019

Dostawa i montaż barier ochronnych stalowych przy drodze powiatowej Nr 29333S ul. Młyńska w Kozłowie

  error
ZDP/DZ/0718-654/34/2019

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad zadaniem pn.: „Rozbiórka budynku socjalnego w Pyskowicach przy ul. Toszeckiej 52 na działce Nr 50”

  error
ZDP/DU/5442d/77/2019

Zakup i dostawa farby drogowej akrylowej przeznaczonej do wykonania oznakowania poziomego na drogach powiatowych

  error

joomla templates & addons

Copyright © ZDP GLIWICE 2021

Template by Joomla Themes & Statuetki na zamówienie.