• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg
  • 7.jpg
  • 8.jpg
Jestes tutaj: Start Zamówienia do 130000 zł Postępowania do 130000 zł Aktualne Zamówienia do 130000 zł
Zamówienia do 130000 zł
Nazwa Opis Cena  
ZDP/DI/5547-647/8/2022 Wykonanie cięć pielęgnacyjnych drzew w ciągu dróg powiatowych   error
ZDP/DI/5442w/16/2022 „Wykonanie cięć pielęgnacyjnych drzew w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 907”   error
ZDP/DI/542-650/3/2022 „Opracowanie projektów zmiany stałej organizacji ruchu na drogach powiatowych”   error
ZDP/DI/5442w/13/2022 „Oczyszczenie nawierzchni dróg wojewódzkich Nr 408, 901, 907 oraz 921”   error
ZDP/DI/5442d/5/2022 „Remont miejsc postojowych zlokalizowanych w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 2913 S ul. Pniowska w Paczynie”   error
Wycinka drzew w ciagu dróg powiatowych Wycinka drzew w ciągu dróg powiatowych   error
ZDP/DI/5442w/9/2022 Pisemny przetarg publiczny na sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew rosnących przy drodze wojewódzkich Nr 901 w Pyskowicach   error
ZDP/DI/5442ch/2/2022 Pełnieniu nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: „Budowa chodnika wraz z remontem nawierzchni drogi powiatowej Nr 2926S ul. Górnicza w Żernicy” w zakresie części inwestycyjnej obejmującej budowę chodnika.   error
ZDP/DI/5442w/7/2022 „Zakup i dostawa farby drogowej akrylowej przeznaczonej do wykonania oznakowania poziomego na drogach wojewódzkich Nr 901, 907”.   error
ZDP/DI/5442w/6/20225 „Zakup i dostawa urządzeń BRD z przeznaczeniem do ustawienia na drogach wojewódzkich nr 408 i 907”.   error
ZDP/DI/542-650/9/2022(I) Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej Nr 2980 S ul. Lignozy w Knurowie w rejonie połączenia z ul. Sztygarską”   error
ZDP/DI/5442ch/1/2022 Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania pn.: „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2925S ul. Smolnicka w Leboszowicach – projektuj i buduj ”.   error
ZDP/DI/542-650/8/22 Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2916 S ulic Gliwickiej i Szafranka z drogami gminnymi nr 629204S ulica Leopolda Miki oraz nr 62920S ulica Powstańców Śląskich w Żernicy- koncepcja”.   error
ZDP/DI/542-650/9/2022 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej Nr 2980 S ul. Lignozy w Knurowie w rejonie połączenia z ul. Sztygarską”   error
ZDP/DI/5547-647/3/2022(III) Trzeci pisemny przetarg publiczny na sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew przy drogach powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Gliwicach   error
ZDP/DI/5442w/4/2022 Utrzymanie i konserwacja zieleni zorganizowanej na dwóch rondach w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 921 w Knurowie”   error
ZDP/DI/5547-647/3/2022(II) Drugi pisemny przetarg publiczny na sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew przy drogach powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Gliwicach   error
ZDP/DI/0718-654/3/2022 Zabudowa kontenerów na terenie Obwodu Drogowego w Pyskowicach w celu lokalizacji składnicy akt Zarządu Dróg Powiatowych w Gliwicach”   error
ZDP/DI/5547-647/3/2022 Przetarg na sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew przy drogach powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Gliwicach   error
ZDP/DI/5442m/1/2022 Ekspertyza stanu technicznego wiaduktu Nr 01015129 w ciągu drogi powiatowej Nr 2950S ul. Wilkowicka w miejscowości Toszek   error
ZDP/DI/542-650/1/2022 Opracowanie analizy ruchu w związku z planowanym wprowadzeniem ruchu dwukierunkowego na ul. Szpitalnej w ramach zadania pn. „Przebudowa ul. Szpitalnej w Knurowie od skrzyżowania z ul. Batorego do skrzyżowania z ul. Niepodległości – opracowanie dokumentacji projektowej”   error
ZDP/DI2100/ZO/6/22. Dostawa materiałów biurowych i tonerów....

Dostawa materiałów biurowych i tonerów na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Gliwicach ZDP/DI2100/ZO/6/22

  error
ZDP/DI/5442w/2/2022

„Sprzątanie pasa drogowego dróg wojewódzkich Nr 408, 901, 907 i 921”

  error
ZDP/DI/5442d/2/2022

Sprzątanie pasa drogowego dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie Powiatu Gliwickiego

  error
ZDP/DI/5547-647/1/2022 Wycinka drzew w ciągu dróg powiatowych   error
ZDP/DI/5442w/1/2022 Pisemny przetarg publiczny na sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew przy drogach wojewódzkich Nr 408 i 921   error
ZDP/DI/5547-647/1/2022 Pisemny przetarg publiczny na sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew przy drogach powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Gliwicach   error
ZDP/DI/5442d/1/2022 Świadczenie usług transportowo-sprzętowych dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Gliwicach w zakresie dróg powiatowych w roku 2022   error
ZDP/DI/2100/ZO/2021

Sprzedaż paliw płynnych dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Gliwicach

  error
ZDp/DI/542-650/7/2021 Bieżące utrzymanie i konserwacja sygnalizacji świetlnej przy drogach powiatowych powiatu gliwickiego   error
ZDP/DI/5442w/16/2021 "Wykonanie cięć pielęgnacyjnych koron drzew w ciągu dróg wojewódzkich Nr 408, 901, 907, 921 oraz wycinka drzewa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 408”.   error
ZDP/DI/5442w/10/2021(1) „Oczyszczenie nawierzchni dróg wojewódzkich Nr 408, 901, 907 oraz 921”   error
ZDP/DI/5442w/12/2021 Zakup i dostawa znaków drogowych pionowych oraz urządzeń BRD z przeznaczeniem do ustawienia na drogach wojewódzkich”   error
ZDP/DI/5442w/10/2021 „Oczyszczenie nawierzchni dróg wojewódzkich Nr 408, 901, 907 oraz 921”   error
ZDP/DI/542-650/6/2021 „Wykonanie i montaż przy drogach powiatowych elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego (bariery ochronne stalowe, barieroporęcze)”.   error
ZDP/DI/542-650/5/2021 Pomiar natężenia ruchu drogowego na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami powiatowymi powiatu gliwickiego”   error
ZDP/DI/5547-647/9/2021 „Wycinka drzew w ciągu dróg powiatowych   error
ZDP/DI/5442d/8/2021 „Opracowanie koncepcji przebudowy skrzyżowania drogi powiatowej Nr 2981S ul. 1 Maja z drogą powiatową Nr 2982S ul. Wilsona w Knurowie”   error
ZDP/DI/542-650/4/2021(I) Doświetlenie przejść dla pieszych na terenie powiatu gliwickiego”   error
ZDP/DI/5442w/7/2021 "Świadczenie usług transportowo-sprzętowych na drogach wojewódzkich”   error

joomla templates & addons

Copyright © ZDP GLIWICE 2022

Template by Joomla Themes & Statuetki na zamówienie.