• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg
  • 7.jpg
  • 8.jpg
Jestes tutaj: Start Zamówienia do 130000 zł Postępowania do 130000 zł Zamówienia do 130000 zł
Zamówienia do 130000 zł
Nazwa Opis Cena  
ZDP/DI/5442w/6/2021 „Zakup i dostawa farby drogowej akrylowej przeznaczonej do wykonania oznakowania poziomego na drogach wojewódzkich Nr 408, 901, 907 i 921”.   error
ZDP/DI/5442w/5/2021 „Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 408 ul. Kozielska w Sośnicowicach”   error
ZDP/DI/5442d/7/2021 Zakup i dostawa farby drogowej akrylowej przeznaczonej do wykonania oznakowania poziomego na drogach powiatowych”.   error
ZDP/DI/542-650/2/2021 Dostawa oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego przeznaczonych do ustawienia na drogach powiatowych   error
ZDP/DI/5547-647/1/2021(4) Piąty pisemny przetarg publiczny na sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew przy drogach powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Gliwicach   error
ZDP/DI/5547-647/1/2021(3) Czwarty pisemny przetarg publiczny na sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew przy drogach powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Gliwicach   error
ZDP/DI/5442w/3/2021 „Utrzymanie i konserwacja zieleni zorganizowanej na dwóch rondach w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 921 w Knurowie”   error
ZDP/DU/5442d/4/2021 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2950S ul. Wilkowicka w Toszku   error
ZDP/DU/5442d/3/2021 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2913S ul. Pniowska w Paczynie”   error
ZDP/DI/5442w/2/2021 Pisemny przetarg publiczny na sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew przy drogach wojewódzkich Nr 408 i 921   error
ZDP/DI/5547-647/1/2021(3) Trzeci pisemny przetarg publiczny na sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew przy drogach powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Gliwicach   error
ZDP/DI/5547-647/1/2021(1) Drugi pisemny przetarg publiczny na sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew przy drogach powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Gliwicach   error
ZDP/DU/5442d/2/2021 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2927S ul. Olchowa w Żernicy – etap III”   error
ZDP/DI/5442d/2/2021 Sprzątanie pasa drogowego dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie powiatu Gliwickiego   error
ZDP/DI/5547-647/1/2021 Pisemny przetarg publiczny na sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew przy drogach powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Gliwicach   error
Regulamin udzielania zamówień do 130000 zł

Regulamin udzielania zamówień do 130000 zł

  error
Wdrożenie platformy przetargowej (e-zamówienia)

Wdrożenie platformy przetargowej

(e-zamówienia)

Zarząd Dróg Powiatowych w Gliwicach informuje wszystkich zainteresowanych Wykonawców, iż wdraża elektroniczne narzędzie (platformę przetargową)  służące do realizacji zamówień publicznych. Platforma przetargowa obejmuje zamówienia do 130 000,00 zł (zapytania ofertowe) oraz postępowania podlegające przepisom ustawy z dnia 11 września 2019 Prawo zamówień publicznych.

Dostęp do platformy przetargowej (wraz z niezbędnymi informacjami dotyczącymi sposobu rejestracji, warunków technicznych oraz instrukcji korzystania z platformy) dla Wykonawców znajduje się pod adresem:

https://zdpgliwice.logintrade.net/rejestracja/przetargi.html

  error
ZDP/DI/5442ch/1/2021 Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2947 S ul. Kolejowa w Kotulinie   error
ZDP/DI/5442m/1/2021 Wykonanie przeglądów obiektów inżynierskich w ciągu dróg powiatowych na terenie Powiatu Gliwickiego   error
ZDP/DI/542-650/8/2020

Bieżące utrzymanie i konserwacja sygnalizacji świetlnej przy drogach powiatowych powiatu gliwickiego.

  error
ZDP/DI/5442D/19/2020

Świadczenie usług transportowo-sprzętowych dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Gliwicach w zakresie dróg powiatowych w roku 2021.

  error
ZDP/DI/2100/ZO/6/20

Sprzedaż paliw płynnych dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Gliwicach

  error
ZDP/DI/2100/ZO/5/20

Dostawa materiałów biurowych i tonerów na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych.

  error
ZDP/DI/5442W/16/2020

Wycinka drzew przy drogach wojewódzkich.

  error
ZDP/DZ/542-650/1/TR/2020

”Zakup i dostawa znaków z przeznaczeniem do ustawienia na trasach rowerowych”

  error
ZDP/DI/5442ch/2/2020

„Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2909S ul. Dworcowa w Chudowie”

  error
ZDP/DI/5547-647/4/2020

Wycinka i pielęgnacja drzew w ciągu dróg powiatowych

  error
ZDP/DI/542-650/6/2020

Zwiększenie bezpieczeństwa pieszych na drogach powiatowych poprzez zabudowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego  w postaci balustrad U-11a oraz ogrodzenia   segmentowego U-12a

  error
ZDP/DI/5442d/17/2020

Wymiana uszkodzonych krawężników w ciągu drogi powiatowej Nr 2926 S ul. Główna w Nieborowicach

  error
ZDP/DI/542-650/5/2020

Wykonanie i montaż przy drogach  powiatowych elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego (bariery ochronne stalowe)

  error
ZDP/DI/5442w/12/2020

Oczyszczenie nawierzchni dróg wojewódzkich Nr 408, 901, 907 oraz 921

  error
ZDP/DI/5442d/TR/3/2020

Remont tras rowerowych

  error
ZDP/DI/5442d/14(111)/2020

Remont drogi powiatowej Nr 2989S ul. Wiejska w Toszku

  error
ZDP/DI(DU)/5442w/10(52)/2020

Wykonanie usługi brakarskiej wyceny wartości drzew i drewna

  error
ZDP/DI/5442w/7/2020

Naprawa opaski wyspy centralnej ronda na drodze wojewódzkiej Nr 408 w miejscowości  Sośnicowice

  error
ZDP/DI/5442w/7/2020

„Naprawa opaski wyspy centralnej ronda na drodze wojewódzkiej Nr 408  w miejscowości Sośnicowice”

  error
ZDP/DI/5442w/5/2020

Zakup i dostawa farby drogowej akrylowej  przeznaczonej  do wykonania oznakowania poziomego na  drodze woj. Nr 901 i 907

  error
ZDP/DI/5442w/6/2020

Wykonanie oznakowania poziomego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 907  Słupsko-Boguszyce oraz na drodze wojewódzkiej Nr  408 ul. Gliwicka w Sośnicowicach

  error
ZDP/DI/5442d/5/2020

Zakup i dostawa farby drogowej akrylowej  przeznaczonej  do wykonania oznakowania poziomego na  drogach  powiatowych

  error
ZDP/DI/542-650/2/2020

„Poprawa bezpieczeństwa pieszych na drodze powiatowej Nr 2958S ul. Wiejska w Wiśniczu ”

  error

joomla templates & addons

Copyright © ZDP GLIWICE 2021

Template by Joomla Themes & Statuetki na zamówienie.