• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg
  • 7.jpg
  • 8.jpg
Jestes tutaj: Start Zamówienia publiczne Zamówienia do 130000 zł Aktualne Zamówienia do 130000 zł
Zamówienia do 130000 zł
Nazwa Opis Cena  
ZDP/DI/5442w/8/2023

Zakup i dostawa farby drogowej akrylowej, mikrokul szklanych, rozpuszczalnika oraz  płynu do mycia maszyn drogowych  z przeznaczeniem do odnowienia  oznakowania poziomego na  drogach  wojewódzkich Nr 408, 901, 907 i 921”.

Termin składania ofert: 06.04.2023 r. do godz. 10: 00

Termin otwarcia ofert: 06.04.2023 r. o godz. 10:30

  error
ZDP/DI/5442d/8/2023 „Zakup i dostawa farby drogowej akrylowej, mikrokul szklanych oraz rozpuszczalnika z przeznaczeniem do wykonania oznakowania poziomego na drogach powiatowych” Termin składania ofert do: 05.04.2023 r. godz. 10:00 Termin otwarcia ofert w dniu 05.04.2023 r. o godz. 10:30   error
ZDP/DI/5442d/ 7 /2023

Pełnieniu nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej
Nr 2910S na odcinku Przyszowice- Chudów  – odcinek  II”
.

Termin składania ofert: 04.04.2023 r.

  error
ZDP/DI/5442w/4/2023 Utrzymanie i konserwację zieleni zorganizowanej na dwóch rondach w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 921w Knurowie” Termin składania ofert: 04.04.2023 do godz. 10:00 Otwarcie ofert w dniu: 04.04.2023 o godz. 10:30   error
ZDP/DI2100/ZO/3/23

Dostawa materiałów biurowych i tonerów na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Gliwicach

Termin składania ofert: do dnia 21.03.2023 r. godz. 14:00

  error
ZDP/DI/5442w/2/2023 „Sprzątanie pasa drogowego dróg wojewódzkich Nr 408, 901, 907 i 921”   error
ZDP/DI/5442d/2/2023 „Sprzątanie pasa drogowego dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie Powiatu Gliwickiego”   error
ZDP/DI/5442w/1/2023 „Świadczenie usług transportowo-sprzętowych na drogach wojewódzkich”   error
ZDP/DI/5442d/1/2023 „Świadczenie usług transportowo-sprzętowych dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Gliwicach w zakresie dróg powiatowych”   error
ZDP/DI/542-650/6/2022 Bieżące utrzymanie i konserwacja sygnalizacji świetlnej przy drogach powiatowych powiatu gliwickiego"   error
ZDP/DI/2100/ZO/7/2022 Sprzedaż paliw płynnych dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Gliwicach   error
ZDP/DI/5547-647/8/2022 Wykonanie cięć pielęgnacyjnych drzew w ciągu dróg powiatowych   error
ZDP/DI/5442w/16/2022 „Wykonanie cięć pielęgnacyjnych drzew w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 907”   error
ZDP/DI/542-650/3/2022 „Opracowanie projektów zmiany stałej organizacji ruchu na drogach powiatowych”   error
ZDP/DI/5442w/13/2022 „Oczyszczenie nawierzchni dróg wojewódzkich Nr 408, 901, 907 oraz 921”   error
ZDP/DI/5442d/5/2022 „Remont miejsc postojowych zlokalizowanych w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 2913 S ul. Pniowska w Paczynie”   error
Wycinka drzew w ciagu dróg powiatowych Wycinka drzew w ciągu dróg powiatowych   error
ZDP/DI/5442w/9/2022 Pisemny przetarg publiczny na sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew rosnących przy drodze wojewódzkich Nr 901 w Pyskowicach   error
ZDP/DI/5442ch/2/2022 Pełnieniu nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: „Budowa chodnika wraz z remontem nawierzchni drogi powiatowej Nr 2926S ul. Górnicza w Żernicy” w zakresie części inwestycyjnej obejmującej budowę chodnika.   error
ZDP/DI/5442w/7/2022 „Zakup i dostawa farby drogowej akrylowej przeznaczonej do wykonania oznakowania poziomego na drogach wojewódzkich Nr 901, 907”.   error
ZDP/DI/5442w/6/20225 „Zakup i dostawa urządzeń BRD z przeznaczeniem do ustawienia na drogach wojewódzkich nr 408 i 907”.   error
ZDP/DI/542-650/9/2022(I) Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej Nr 2980 S ul. Lignozy w Knurowie w rejonie połączenia z ul. Sztygarską”   error
ZDP/DI/5442ch/1/2022 Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania pn.: „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2925S ul. Smolnicka w Leboszowicach – projektuj i buduj ”.   error
ZDP/DI/542-650/8/22 Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2916 S ulic Gliwickiej i Szafranka z drogami gminnymi nr 629204S ulica Leopolda Miki oraz nr 62920S ulica Powstańców Śląskich w Żernicy- koncepcja”.   error
ZDP/DI/542-650/9/2022 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej Nr 2980 S ul. Lignozy w Knurowie w rejonie połączenia z ul. Sztygarską”   error
ZDP/DI/5547-647/3/2022(III) Trzeci pisemny przetarg publiczny na sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew przy drogach powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Gliwicach   error
ZDP/DI/5442w/4/2022 Utrzymanie i konserwacja zieleni zorganizowanej na dwóch rondach w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 921 w Knurowie”   error
ZDP/DI/5547-647/3/2022(II) Drugi pisemny przetarg publiczny na sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew przy drogach powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Gliwicach   error
ZDP/DI/0718-654/3/2022 Zabudowa kontenerów na terenie Obwodu Drogowego w Pyskowicach w celu lokalizacji składnicy akt Zarządu Dróg Powiatowych w Gliwicach”   error
ZDP/DI/5547-647/3/2022 Przetarg na sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew przy drogach powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Gliwicach   error
ZDP/DI/5442m/1/2022 Ekspertyza stanu technicznego wiaduktu Nr 01015129 w ciągu drogi powiatowej Nr 2950S ul. Wilkowicka w miejscowości Toszek   error
ZDP/DI/542-650/1/2022 Opracowanie analizy ruchu w związku z planowanym wprowadzeniem ruchu dwukierunkowego na ul. Szpitalnej w ramach zadania pn. „Przebudowa ul. Szpitalnej w Knurowie od skrzyżowania z ul. Batorego do skrzyżowania z ul. Niepodległości – opracowanie dokumentacji projektowej”   error
ZDP/DI2100/ZO/6/22. Dostawa materiałów biurowych i tonerów....

Dostawa materiałów biurowych i tonerów na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Gliwicach ZDP/DI2100/ZO/6/22

  error
ZDP/DI/5442w/2/2022

„Sprzątanie pasa drogowego dróg wojewódzkich Nr 408, 901, 907 i 921”

  error
ZDP/DI/5442d/2/2022

Sprzątanie pasa drogowego dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie Powiatu Gliwickiego

  error
ZDP/DI/5547-647/1/2022 Wycinka drzew w ciągu dróg powiatowych   error
ZDP/DI/5442w/1/2022 Pisemny przetarg publiczny na sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew przy drogach wojewódzkich Nr 408 i 921   error
ZDP/DI/5547-647/1/2022 Pisemny przetarg publiczny na sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew przy drogach powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Gliwicach   error
ZDP/DI/5442d/1/2022 Świadczenie usług transportowo-sprzętowych dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Gliwicach w zakresie dróg powiatowych w roku 2022   error
ZDP/DI/2100/ZO/2021

Sprzedaż paliw płynnych dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Gliwicach

  error

joomla templates & addons

Copyright © ZDP GLIWICE 2023

Template by Joomla Themes & Statuetki na zamówienie.