• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg
  • 7.jpg
  • 8.jpg
Jestes tutaj: Start Zamówienia do 130000 zł Postępowania do 130000 zł Zamówienia do 130000 zł
Zamówienia do 130000 zł
Nazwa Opis Cena  
ZDP/DI/5442d/3/2020

Sprzątanie pasa drogowego dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie Powiatu Gliwickiego

  error
ZDP/DI/5442w/1/2020

Świadczenie usług transportowo - sprzętowych na drogach wojewódzkich

  error
ZDP/DI/2100/ZO/2/20

Sukcesywna dostawa materiałów biurowych i tonerów dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Gliwicach

  error
ZDP/DI/542-650/1/2020

Wykonanie pomiarów ruchu na drogach powiatowych powiatu gliwickiego w roku 2020

  error
ZDP/DI/5547-647/1/2020

Wycinka drzew w ciągu dróg powiatowych

  error
ZDP/DI/5442d/1/2020

"Świadczenie usług transportowo-sprzętowych dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Gliwicach w zakresie dróg powiatowych"

  error
ZDP/DZ/642-650/116/2019

Bieżące utrzymanie i konserwacja sygnalizacji świetlnej przy drogach powiatowych powiatu gliwickiego

  error
ZDP/DA/2100/ZO/10/19

Sprzedaż paliw płynnych dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Gliwicach

  error
ZDP/DU/5442d/110/2019

Wykonanie usługi wyceny brakarskiej drewna pozyskanego z wycinki drzew przy drogach powiatowych.

  error
ZDP/DA/2100/ZO/6/19

„Dzierżawa satelitarnego systemu monitoringu GPS w pojazdach wykonujących zadanie pn. „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych  w sezonie zimowym 2019/2020 wraz z zimowym utrzymaniem chodników”.

  error
ZDP/DA/2100/ZO/5/19

„Dzierżawa satelitarnego systemu monitoringu GPS w pojazdach wykonujących zadanie pn. „Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich w sezonie zimowym 2019/2020 wraz z zimowym utrzymaniem chodników i ścieżek pieszo-rowerowych”.

  error
ZDP/DU/5442d/94/2019

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.  „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2916S w Smolnicy – etap V”

  error
ZDP/DZ/542-650/1/TR

Zakup i dostawa znaków dla projektu pn. "Zaplecze aktywnej turystyki rowerowej dla mieszkańców zachodniej części Subregionu Centralnego".

  error
ZDP/DZ/542-650/83/2019

Dostawa i montaż barier ochronnych stalowych przy drodze powiatowej Nr 29333S ul. Młyńska w Kozłowie

  error
ZDP/DZ/0718-654/34/2019

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad zadaniem pn.: „Rozbiórka budynku socjalnego w Pyskowicach przy ul. Toszeckiej 52 na działce Nr 50”

  error
ZDP/DU/5442d/77/2019

Zakup i dostawa farby drogowej akrylowej przeznaczonej do wykonania oznakowania poziomego na drogach powiatowych

  error
ZDP/DZ/0718-654/22/2019

„Rozbiórka budynku socjalnego w Pyskowicach przy ul. Toszeckiej 52 na działce nr 50”

  error
ZDP/DZ/542-650/64/2019 (II)

„Zakup i dostawa oznakowania pionowego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego z przeznaczeniem do ustawienia na drogach powiatowych”

  error
ZDP/DZ/0718-654/56/2019

Sporządzenie ekspertyzy technicznej samochodu marki FOPRD należącego do Zarządu Dróg Powiatowych w Gliwicach

  error
ZDP/DZ/542-650/49/2019( III)

Opracowanie projektu zmiany stałej organizacji ruchu na drodze powiatowej Nr 2982S ul. Wilsona w Knurowie w ramach zadania pn. „ Wyznaczenie przejścia dla pieszych na drodze powiatowej Nr 2982S ul. Wilsona w Knurowie wraz z montażem urządzeń podnoszących poziom bezpieczeństwa ruchu”

  error
ZDP/DZ/542-650/64/2019

Zakup i dostawa oznakowania pionowego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu z przeznaczeniem do ustawienia na drogach powiatowych

  error
ZDP/DU/5442w/47/2019

Zakup i dostawa znaków drogowych pionowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego z przeznaczeniem do ustawienia na drogach wojewódzkich

  error
ZDP/DU/5442ch/9/2019

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2909S ul. Zabrska w Paniówkach – etap I”

  error
ZDP/DZ/542-650/49/2019( II)

Opracowanie projektu zmiany stałej organizacji ruchu na drodze powiatowej Nr 2982S ul. Wilsona w Knurowie w ramach zadania pn. „ Wyznaczenie przejścia dla pieszych na drodze powiatowej Nr 2982S ul. Wilsona w Knurowie wraz z montażem urządzeń podnoszących poziom bezpieczeństwa ruchu”

  error
ZDP/DZ/542-650/49/2019

Opracowanie projektu zmiany stałej organizacji ruchu na drodze powiatowej Nr 2982S ul. Wilsona w Knurowie w ramach zadania pn. „ Wyznaczenie przejścia dla pieszych na drodze powiatowej Nr 2982S ul. Wilsona w Knurowie wraz z montażem urządzeń podnoszących poziom bezpieczeństwa ruchu”

  error
ZDP/DZ/542-650/48/2019

Zabudowa Radarowych Wyświetlaczy Prędkości przy drogach powiatowych

  error
ZDP/DU/5442m/ 10 /2019 ( II)

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.  „Przebudowa mostu na przepust na cieku Świbska Woda ( Baba) w miejscowości Dąbrówka w ciągu drogi powiatowej  Nr 2912S”

  error
ZDP/DU/5442d/41/2019

Zakup i dostawa białej farby drogowej akrylowej przeznaczonej do wykonania oznakowania poziomego na drogach powiatowych

  error
ZDP/DZ/0718-654/38/2019

Zakup i dostawa tablic informacyjnych z przeznaczeniem do ustawienia przy drogach powiatowych

  error
ZDP/DU/5442d/39/2019

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem "Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 924 (ul. Zwycięstwa) z ul. Lignozy w Knurowie"

  error
ZDP/DZ/542-650/45/2019

Zakup i dostawa urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego (lustra drogowe) z przeznaczeniem do ustawienia na drogach powiatowych

  error
ZDP/DU/5442m/10/2019

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.  „Przebudowa mostu na przepust na cieku Świbska Woda ( Baba) w miejscowości Dąbrówka w ciągu drogi powiatowej  Nr 2912S”

  error
ZDP/DU/5442w/8/19

Wykonanie oznakowania poziomego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 907 ul. Dworcowa w miejscowości Toszek

  error
ZDP/DU/5442ch/7/2019

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2926S ul. Górnicza w Żernicy”

  error
ZDP/DU/5442d/31/2019

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.  Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2931S – ulica Wiejska w Paczynie- etap V

  error
ZDP/DU/544m/9/2019

Wykonanie przeglądów obiektów inżynierskich w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu gliwickiego.

  error
ZDP/DU/5442d/29/2019

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 2927S z drogą powiatową Nr 2916S wraz z uspokojeniem ruchu na ul. Olchowej w Żernicy.

  error
ZDP/DZ/0718-654/24/2019

Pełnienie nadzoru archeologicznego nad robotami ziemnymi w ramach  zadania  pn.  Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 2927S z drogą powiatową Nr 2916S wraz z uspokojeniem ruchu na ul. Olchowej w Żernicy.

  error
ZDP/DU/5442ch/5/2019

Opracowanie programu funkcjonalno- użytkowego dla  zadania pn.: „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2925S ul. Leboszowska w Pilchowicach”.

  error
ZDP/DU/5442ch/3/2019

Opracowanie programu funkcjonalno- użytkowego dla  zadania pn.: „ Budowa chodnika przy ul. Szkolnej w miejscowości Radonia wraz  wyznaczeniem przejścia dla pieszych”.

  error

joomla templates & addons

Copyright © ZDP GLIWICE 2022

Template by Joomla Themes & Statuetki na zamówienie.