• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg
  • 7.jpg
  • 8.jpg
Jestes tutaj: Start Zamówienia do 30000 Euro Postępowania do 30 000 euro Zamówienia do 30000 Euro
Zamówienia do 30000 Euro
Nazwa Opis Cena  
ZDP/DZ/5547-647/24/2018

Pisemny przetarg publiczny na sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew przy drogach powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Gliwicach.

  error
ZDP/DU/5442d/TR/9/2018

Zakup i dostawa znaków dla projektu pn.:"Zaplecze aktywnej Turystyki rowerowej dla mieszkańców zachodniej części Subregionu centralnego

  error
ZDP/DZ/542-650/64/2018

Pomiar ruchu na drodze powiatowej 2918 s oraz 2915 S w 2018 roku

  error
ZDP/DZ/542-650/22/18

Zakup i dostawa znaków drogowych pionowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego z przeznaczeniem do ustawienia na drogach wojewódzkich

  error
ZDP/DU-II/5542w/57/2018

Zapytanie dot. "Świadczenia usług transportowo-sprzętowych na drogach wojewódzkich"

  error
ZDP/DA/2100/ZO/1/18

Dostawa i montaż klimatyzatorów w pomieszczeniach Zarządu Dróg Powiatowych

  error
ZDP/DU/5547-647/24/2018

Wykonanie usługi wyceny brakarskiej drzew pozyskanych z wycinki przy drogach powiatowych.

  error
ZDP/DZ/542-650/42/2018

„Zabudowa edukacyjnych wyświetlaczy prędkości przy drodze powiatowej nr 2980 S ul. Al. Piastów w Knurowie”

  error
ZDP/DZ/542-650/22/18

Zakup i dostawa znaków drogowych pionowych o urządzeń bezpieczeństwa ruchu

  error
ZDP/DU/5442w/21/2018

Utrzymanie i konserwacja zieleni zorganizowanej na dwóch rondach w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 921 w Knurowie.

  error
ZDP/DU/5442d/14/2018

Oczyszczanie pasa drogowego dróg powiatowych z zanieczyszczeń

  error
ZDP/DZ/0718-654/OŚ/5/18

Opracowanie operatów wodnoprawnych wraz z uzyskaniem pozwoleń wodnoprawnych na usługi wodne  i wykonanie urządzeń wodnych

  error
ZDP/DZ/0718-654/OŚ/6/18

Opracowanie operatu wodnoprawnego wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne i wykonanie urządzeń wodnych dla zadania pn. „Budowa ciągu pieszo- rowerowego od Strefy Aktywności Gospodarczej do cmentarza w Sośnicowicach

  error
ZDP/DU/5442w/10/2018

,,Wycinka drzew w ciągu drogi wojewódzkiej nr 921 Przyszowice ul. Makoszowska"

  error
ZDP/DU/5547-647/2/18

„Wycinka drzew w ciągu dróg powiatowych”

  error
ZDP/DU/5547-647/1/18

Wykonanie cięć pielęgnacyjnych drzew rosnących w ciągu dróg powiatowych

  error
ZDP/DA/0718/ZO/2/17(3)

„Sprzedaż paliw płynnych dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Gliwicach”

  error
ZDP/DU/5442d/137/2017

Mechaniczne zamiatanie dróg powiatowych”

  error
ZDP/DZ/542-650/107/2017

Audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze powiatowej Nr 2985S  ul. Powstańców Śląskich w Pyskowicach

  error
ZDP/DA/0718/ZO/2/17(2)

Sprzedaż paliw płynnych dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Gliwicach

  error
ZDP/DU-II/5542d/15/2017

„Świadczenie usług transportowo-sprzętowych na trasach rowerowych będących w utrzymaniu Zarządu Dróg Powiatowych w Gliwicach”

  error
ZDP/DU-II/5442d/134/2017

Świadczenie usług transportowo-sprzętowych dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Gliwicach w zakresie dróg powiatowych

  error
ZDP/DZ/542-650/105/2017

Bieżące utrzymanie i konserwacja sygnalizacji świetlnej przy drogach powiatowych powiatu gliwickiego

  error
ZDP/DA/0718/ZO/2/17

Sprzedaż paliw płynnych dla potrze Zarządu Dróg Powiatowych w Gliwicach

  error
ZDP/DU/5547-647/49/17

Wykonanie cięć pielęgnacyjnych drzew rosnących w ciągu dróg powiatowych

  error
ZDP/DU/5547-647/42/17

Wycinka drzew w ciągu dróg powiatowych.

  error
ZDP/DU/5442d/TR/12/2017

Zakup i dostawa znaków dla projektu pn.: "Zaplecze aktywnej Turystyki rowerowej dla mieszkańców zachodniej części Subregionu Centralnego"

  error

joomla templates & addons

Copyright © ZDP GLIWICE 2020

Template by Joomla Themes & Statuetki na zamówienie.