• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg
  • 7.jpg
  • 8.jpg
Jestes tutaj: Start Zamówienia do 30000 Euro Postępowania do 30 000 euro Zamówienia do 30000 Euro
Zamówienia do 30000 Euro
Nazwa Opis Cena  
ZDP/DZ/642-650/96/2018

Bieżące utrzymanie i konserwacja  sygnalizacji świetlnej przy drogach powiatowych powiatu gliwickiego

  error
ZDP/DZ/642-650/116/2019

Bieżące utrzymanie i konserwacja sygnalizacji świetlnej przy drogach powiatowych powiatu gliwickiego

  error
ZDP/DZ/5547-647/24/2018

Pisemny przetarg publiczny na sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew przy drogach powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Gliwicach.

  error
ZDP/DZ/5547-647/24/2018

Drugi pisemny przetarg publiczny na sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew przy drogach powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Gliwicach

  error
ZDP/DZ/5547-647/24/2018

Trzeci pisemny przetarg publiczny na sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew przy drogach powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Gliwicach

  error
ZDP/DZ/542-650/83/2019

Dostawa i montaż barier ochronnych stalowych przy drodze powiatowej Nr 29333S ul. Młyńska w Kozłowie

  error
ZDP/DZ/542-650/73/2018

Wykonanie i montaż przy drodze powiatowej Nr 2932S w miejscowości Sierakowice  elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego ( bariery ochronne stalowe )

  error
ZDP/DZ/542-650/67/2018

Wykonanie i dostawa urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego z przeznaczeniem do ustawienia na drodze powiatowej Nr 2982S w miejscowości Knurów.

  error
ZDP/DZ/542-650/64/2019 (II)

„Zakup i dostawa oznakowania pionowego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego z przeznaczeniem do ustawienia na drogach powiatowych”

  error
ZDP/DZ/542-650/64/2019

Zakup i dostawa oznakowania pionowego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu z przeznaczeniem do ustawienia na drogach powiatowych

  error
ZDP/DZ/542-650/64/2018

Pomiar ruchu na drodze powiatowej 2918 s oraz 2915 S w 2018 roku

  error
ZDP/DZ/542-650/49/2019( III)

Opracowanie projektu zmiany stałej organizacji ruchu na drodze powiatowej Nr 2982S ul. Wilsona w Knurowie w ramach zadania pn. „ Wyznaczenie przejścia dla pieszych na drodze powiatowej Nr 2982S ul. Wilsona w Knurowie wraz z montażem urządzeń podnoszących poziom bezpieczeństwa ruchu”

  error
ZDP/DZ/542-650/49/2019( II)

Opracowanie projektu zmiany stałej organizacji ruchu na drodze powiatowej Nr 2982S ul. Wilsona w Knurowie w ramach zadania pn. „ Wyznaczenie przejścia dla pieszych na drodze powiatowej Nr 2982S ul. Wilsona w Knurowie wraz z montażem urządzeń podnoszących poziom bezpieczeństwa ruchu”

  error
ZDP/DZ/542-650/49/2019

Opracowanie projektu zmiany stałej organizacji ruchu na drodze powiatowej Nr 2982S ul. Wilsona w Knurowie w ramach zadania pn. „ Wyznaczenie przejścia dla pieszych na drodze powiatowej Nr 2982S ul. Wilsona w Knurowie wraz z montażem urządzeń podnoszących poziom bezpieczeństwa ruchu”

  error
ZDP/DZ/542-650/48/2019

Zabudowa Radarowych Wyświetlaczy Prędkości przy drogach powiatowych

  error
ZDP/DZ/542-650/45/2019

Zakup i dostawa urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego (lustra drogowe) z przeznaczeniem do ustawienia na drogach powiatowych

  error
ZDP/DZ/542-650/42/2018

„Zabudowa edukacyjnych wyświetlaczy prędkości przy drodze powiatowej nr 2980 S ul. Al. Piastów w Knurowie”

  error
ZDP/DZ/542-650/4/2019

Opracowanie projektów zmiany stałej organizacji ruchu na sieci dróg powiatowych powiatu gliwickiego

  error
ZDP/DZ/542-650/22/2019

Zakup i dostawa oznakowania pionowego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego przeznaczonego do ustawienia na drogach powiatowych.

  error
ZDP/DZ/542-650/22/18

Zakup i dostawa znaków drogowych pionowych o urządzeń bezpieczeństwa ruchu

  error
ZDP/DZ/542-650/22/18

Zakup i dostawa znaków drogowych pionowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego z przeznaczeniem do ustawienia na drogach wojewódzkich

  error
ZDP/DZ/542-650/15/2019

„Zakup i dostawa malowarki drogowej”

  error
ZDP/DZ/542-650/107/2017

Audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze powiatowej Nr 2985S  ul. Powstańców Śląskich w Pyskowicach

  error
ZDP/DZ/542-650/105/2017

Bieżące utrzymanie i konserwacja sygnalizacji świetlnej przy drogach powiatowych powiatu gliwickiego

  error
ZDP/DZ/542-650/1/TR

Zakup i dostawa znaków dla projektu pn. "Zaplecze aktywnej turystyki rowerowej dla mieszkańców zachodniej części Subregionu Centralnego".

  error
ZDP/DZ/0718-654/OŚ/6/18

Opracowanie operatu wodnoprawnego wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne i wykonanie urządzeń wodnych dla zadania pn. „Budowa ciągu pieszo- rowerowego od Strefy Aktywności Gospodarczej do cmentarza w Sośnicowicach

  error
ZDP/DZ/0718-654/OŚ/5/18

Opracowanie operatów wodnoprawnych wraz z uzyskaniem pozwoleń wodnoprawnych na usługi wodne  i wykonanie urządzeń wodnych

  error
ZDP/DZ/0718-654/8/2019

Zakup i dostawa tablic informacyjnych z przeznaczeniem do ustawienia na drogach powiatowych

  error
ZDP/DZ/0718-654/63/2018

Wykonanie tablic informacyjnych przeznaczonych do ustawienia na drogach powiatowych

  error
ZDP/DZ/0718-654/56/2019

Sporządzenie ekspertyzy technicznej samochodu marki FOPRD należącego do Zarządu Dróg Powiatowych w Gliwicach

  error
ZDP/DZ/0718-654/38/2019

Zakup i dostawa tablic informacyjnych z przeznaczeniem do ustawienia przy drogach powiatowych

  error
ZDP/DZ/0718-654/34/2019

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad zadaniem pn.: „Rozbiórka budynku socjalnego w Pyskowicach przy ul. Toszeckiej 52 na działce Nr 50”

  error
ZDP/DZ/0718-654/24/2019

Pełnienie nadzoru archeologicznego nad robotami ziemnymi w ramach  zadania  pn.  Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 2927S z drogą powiatową Nr 2916S wraz z uspokojeniem ruchu na ul. Olchowej w Żernicy.

  error
ZDP/DZ/0718-654/22/2019

„Rozbiórka budynku socjalnego w Pyskowicach przy ul. Toszeckiej 52 na działce nr 50”

  error
ZDP/DZ/0718-654/113/2017(2018)

Sporządzenie ekspertyzy technicznej samochodu marki Espace należącego do Zarząd Dróg Powiatowych w Gliwicach

  error
ZDP/DU5442d/98/2018

Ścinka poboczy oraz odtworzenie rowów przydrożnych w ciągu dróg powiatowych

  error
ZDP/DU/5547-647/49/17

Wykonanie cięć pielęgnacyjnych drzew rosnących w ciągu dróg powiatowych

  error
ZDP/DU/5547-647/42/17

Wycinka drzew w ciągu dróg powiatowych.

  error
ZDP/DU/5547-647/33/2018

Wykonanie usługi brakarskiej wyceny wartości drewna drzew na pniu przeznaczonych do wycinki przy drogach powiatowych

  error
ZDP/DU/5547-647/24/2018

Wykonanie usługi wyceny brakarskiej drzew pozyskanych z wycinki przy drogach powiatowych.

  error

joomla templates & addons

Copyright © ZDP GLIWICE 2020

Template by Joomla Themes & Statuetki na zamówienie.