• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg
  • 7.jpg
  • 8.jpg
Jestes tutaj: Start Zamówienia do 30000 Euro Postępowania do 30 000 euro Zamówienia do 30000 Euro
Zamówienia do 30000 Euro
Nazwa Opis Cena  
ZDP/DU/5442d/TR/9/2018

Zakup i dostawa znaków dla projektu pn.:"Zaplecze aktywnej Turystyki rowerowej dla mieszkańców zachodniej części Subregionu centralnego

  error
ZDP/DU/5442m/ 10 /2019 ( II)

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.  „Przebudowa mostu na przepust na cieku Świbska Woda ( Baba) w miejscowości Dąbrówka w ciągu drogi powiatowej  Nr 2912S”

  error
ZDP/DU/5442m/10/2019

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.  „Przebudowa mostu na przepust na cieku Świbska Woda ( Baba) w miejscowości Dąbrówka w ciągu drogi powiatowej  Nr 2912S”

  error
ZDP/DU/5442m/5/19

Ekspertyza stanu technicznego wraz z określeniem nośności użytkowej wiaduktu Nr 01015129 w ciągu drogi powiatowej Nr 2950S w miejscowości Toszek .

  error
ZDP/DU/5442w/10/2018

,,Wycinka drzew w ciągu drogi wojewódzkiej nr 921 Przyszowice ul. Makoszowska"

  error
ZDP/DU/5442w/18/2019

„Wycinka drzew  przy drogach wojewódzkich ”

  error
ZDP/DU/5442w/21/2018

Utrzymanie i konserwacja zieleni zorganizowanej na dwóch rondach w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 921 w Knurowie.

  error
ZDP/DU/5442w/25/2019

Zakup i dostawa znaków drogowych pionowych z przeznaczeniem do ustawienia na drogach wojewódzkich

  error
ZDP/DU/5442w/26/2019

Oczyszczenie pasa drogowego dróg wojewódzkich Nr 408, 901,907 oraz 921 z zanieczyszczeń.

  error
ZDP/DU/5442w/31/2019

Utrzymanie i konserwacja zieleni zorganizowanej na dwóch rondach w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 921 w Knurowie

  error
ZDP/DU/5442w/47/2019

Zakup i dostawa znaków drogowych pionowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego z przeznaczeniem do ustawienia na drogach wojewódzkich

  error
ZDP/DU/5442w/76/2018

Wykonanie usługi brakarskiej wyceny wartości drewna drzew na pniu przeznaczonych do wycinki przy drogach wojewódzkich.

  error
ZDP/DU/5442w/8/19

Wykonanie oznakowania poziomego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 907 ul. Dworcowa w miejscowości Toszek

  error
ZDP/DU/5442w/82/2018

Zakup i dostawa znaków drogowych pionowych  z przeznaczeniem do ustawienia na drogach wojewódzkich.

  error
ZDP/DU/5442w/87/2018

Oczyszczenie nawierzchni dróg wojewódzkich nr 408,901, 907 oraz 921

  error
ZDP/DU/544m/9/2019

Wykonanie przeglądów obiektów inżynierskich w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu gliwickiego.

  error
ZDP/DU/544w/72/2018

Zakup i dostawa znaków drogowych pionowych  i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego z przeznaczeniem do ustawienia na drogach wojewódzkich

  error
ZDP/DU/5547-647/1/18

Wykonanie cięć pielęgnacyjnych drzew rosnących w ciągu dróg powiatowych

  error
ZDP/DU/5547-647/1/2019

Wycinka drzew  w ciągu dróg powiatowych

  error
ZDP/DU/5547-647/2/18

„Wycinka drzew w ciągu dróg powiatowych”

  error
ZDP/DU/5547-647/24/2018

Wykonanie usługi wyceny brakarskiej drzew pozyskanych z wycinki przy drogach powiatowych.

  error
ZDP/DU/5547-647/33/2018

Wykonanie usługi brakarskiej wyceny wartości drewna drzew na pniu przeznaczonych do wycinki przy drogach powiatowych

  error
ZDP/DU/5547-647/42/17

Wycinka drzew w ciągu dróg powiatowych.

  error
ZDP/DU/5547-647/49/17

Wykonanie cięć pielęgnacyjnych drzew rosnących w ciągu dróg powiatowych

  error
ZDP/DU5442d/98/2018

Ścinka poboczy oraz odtworzenie rowów przydrożnych w ciągu dróg powiatowych

  error
ZDP/DZ/0718-654/113/2017(2018)

Sporządzenie ekspertyzy technicznej samochodu marki Espace należącego do Zarząd Dróg Powiatowych w Gliwicach

  error
ZDP/DZ/0718-654/22/2019

„Rozbiórka budynku socjalnego w Pyskowicach przy ul. Toszeckiej 52 na działce nr 50”

  error
ZDP/DZ/0718-654/24/2019

Pełnienie nadzoru archeologicznego nad robotami ziemnymi w ramach  zadania  pn.  Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 2927S z drogą powiatową Nr 2916S wraz z uspokojeniem ruchu na ul. Olchowej w Żernicy.

  error
ZDP/DZ/0718-654/34/2019

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad zadaniem pn.: „Rozbiórka budynku socjalnego w Pyskowicach przy ul. Toszeckiej 52 na działce Nr 50”

  error
ZDP/DZ/0718-654/38/2019

Zakup i dostawa tablic informacyjnych z przeznaczeniem do ustawienia przy drogach powiatowych

  error
ZDP/DZ/0718-654/56/2019

Sporządzenie ekspertyzy technicznej samochodu marki FOPRD należącego do Zarządu Dróg Powiatowych w Gliwicach

  error
ZDP/DZ/0718-654/63/2018

Wykonanie tablic informacyjnych przeznaczonych do ustawienia na drogach powiatowych

  error
ZDP/DZ/0718-654/8/2019

Zakup i dostawa tablic informacyjnych z przeznaczeniem do ustawienia na drogach powiatowych

  error
ZDP/DZ/0718-654/OŚ/5/18

Opracowanie operatów wodnoprawnych wraz z uzyskaniem pozwoleń wodnoprawnych na usługi wodne  i wykonanie urządzeń wodnych

  error
ZDP/DZ/0718-654/OŚ/6/18

Opracowanie operatu wodnoprawnego wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne i wykonanie urządzeń wodnych dla zadania pn. „Budowa ciągu pieszo- rowerowego od Strefy Aktywności Gospodarczej do cmentarza w Sośnicowicach

  error
ZDP/DZ/542-650/1/TR

Zakup i dostawa znaków dla projektu pn. "Zaplecze aktywnej turystyki rowerowej dla mieszkańców zachodniej części Subregionu Centralnego".

  error
ZDP/DZ/542-650/105/2017

Bieżące utrzymanie i konserwacja sygnalizacji świetlnej przy drogach powiatowych powiatu gliwickiego

  error
ZDP/DZ/542-650/107/2017

Audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze powiatowej Nr 2985S  ul. Powstańców Śląskich w Pyskowicach

  error
ZDP/DZ/542-650/15/2019

„Zakup i dostawa malowarki drogowej”

  error
ZDP/DZ/542-650/22/18

Zakup i dostawa znaków drogowych pionowych o urządzeń bezpieczeństwa ruchu

  error

joomla templates & addons

Copyright © ZDP GLIWICE 2020

Template by Joomla Themes & Statuetki na zamówienie.